Uddannelsesplanen virker - der er flere i gang

De seneste tal på området, leveret af Grønlands Statistik viser, at indsatsen betaler sig – flere er i gang og flere gennemfører deres uddannelse. Siden uddannelsesplanens start er antallet af færdige kandidater steget med 23 % inden for de erhvervsfaglige, gymnasiale og højere uddannelser. Antallet af studerende på de erhvervsfaglige grunduddannelser og på de gymnasiale uddannelser er steget med 25 % siden planens start i 2005. Antallet af studerende inden for de højere uddannelser er steget med 20 % siden planens start.

Lørdag d. 21. marts 2009
Tommy Marø, Landsstyremedlem
Emnekreds: Samfundsforhold, Uddannelse.

I 2005 formulerede Landstinget en uddannelsesplan.Uddannelsesplanens sigte er at højne befolkningens uddannelsesniveau og på den måde sikre flere borgere bedre velfærd, livskvalitet og økonomiske muligheder, gennem netop det at tage en uddannelse. Uddannelsesplanens overordnede mål er, at 2/3 dele af Grønlands befolkning skal have opnået en kompetencegivende uddannelse i 2020. I første fase af uddannelsesplanen frem til 2012 er en af målgrupperne de unge direkte fra folkeskolen. Målet er, at flere kommer i gang med og gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

De seneste tal på området, leveret af Grønlands Statistik viser, at indsatsen betaler sig – flere er i gang og flere gennemfører deres uddannelse. Siden uddannelsesplanens start er antallet af færdige kandidater steget med 23 % inden for de erhvervsfaglige, gymnasiale og højere uddannelser. Antallet af studerende på de erhvervsfaglige grunduddannelser og på de gymnasiale uddannelser er steget med 25 % siden planens start i 2005. Antallet af studerende inden for de højere uddannelser er steget med 20 % siden planens start.

Ydermere peger tallene på, at rekrutteringen i relativt større omfang sker fra områderne uden for byerne, den geografiske skævvridning synes at være aftagende i forhold til hvem der går i gang med en uddannelse. Der har i en periode været en tendens til at flere kvinder end mænd ønskede og gik i gang med en uddannelse, denne tendens er også blevet mindre. Antallet af lærlinge er steget med 31 % siden uddannelsesplanens start i 2005.

Generelt på alle uddannelser er uddannelsesfrafaldet faldet med 2,2 % fra 2005 til 2008, hvilket betyder at frafaldet er nede på 21,5 % og det forventes at falde yderligere i 2009. Den relativt store tilgang af studerende til uddannelsessystemet er ikke ledsaget af en tilsvarende eller større stigning i antallet af studerende, der forlader uddannelsessystemet uden at gøre uddannelsen færdig. Vejledningsindsatsen ser ud til at virke. Det kunne tyde på at uddannelsessystemet som et hele er blevet bedre og at de studerende er blevet dygtigere og mere bevidste i deres valg af uddannelse.

Men samtidig er departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke meget opmærksomme på at udviklingen skal fortsætte. Arbejdet med og fokus på uddannelse og udvikling inden for dette område skal fortsætte, også i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet. Vi skal fortsat investere i udbygning af uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst kollegierne, så vi sikrer plads til de mange, som ønsker at uddanne sig.

/Kilde: Nanoq.gl