Muligheder for at realisere en harmonisk udvikling for vore børn

Tele Greenland tager søkablet i brug i år. I hvilken grad vil vejføringen for bygderne og yderdistrikterne blive forbedret ved ibrugtagningen af denne elektroniske motorvej? Vil det åbne op for hurtigere og billigere muligheder for fjernundervisning?

Mandag d. 23. marts 2009
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Bosætning, Børns vilkår, Internet, Landstinget, Uddannelse.

Landstingets forårssamling 2009:

Hvorledes bliver de forskellige muligheder for at realisere en harmonisk udvikling for vore børn i forhold til deres uddannelsemuligheder udnyttet, uanset hvor i Grønland de bor?

Alle børn bør have adgang til de samme uddannelsemuligheder med henblik på at være klædt på til at forsørge sig selv og deres familie i deres voksenalder.

Vi alene har en forpligtelse til at kunne tilpasse os forholdene her i vort land.

Vi har haft hjemmestyre i 30 år og vi er hurtigt på vej til selvstyre.

I hvilket omfang bruger kommunerne de eksisterende muligheder – f.eks. fjernundervisning eller mulighederne for at sende undervisere fra byerne til bygderne med intensiv undervisning i de enkelte fag for øje?

Inerisaavik er også parat til iværksættelse af fjernundervisning, ligesom man ligeledes er parate til håndteringen af undervisningsmaterialer. De tekniske hjælpemidler i forbindelse med iværksættelse af fjernundervisning udgør en hindring, eftersom den elektroniske fremgangsmåde både er for langsom og for omkostningskrævende.

Det webbaserede site for skolernes og uddannelsesinstitutionernes kommunikation fik sidste år en bevilling på 6 mio. kr., som blev overskredet med 4 mio. kr. på trods af, at sitet udelukkende blev anvendt til skriftlig kommunikation uden lyd eller billeder.

Tele Greenland tager søkablet i brug i år. I hvilken grad vil vejføringen for bygderne og yderdistrikterne blive forbedret ved ibrugtagningen af denne elektroniske motorvej? Vil det åbne op for hurtigere og billigere muligheder for fjernundervisning?

I dag er det i forhold til de gældende ordninger muligt for kommunerne at sende lærere til skolerne i deres bygder. De kan sammen med de lokale lærere, som nogle steder er alene om undervisningen, udføre intensiv undervisning.

Undersøgelser har vist, at elever i bygderne uden problemer kan matche elever i byskolerne, hvad angår fagene grønlandsk og matematik. Undersøgelserne viser imidlertid også, at man i nogle bygder sakker bagud i forhold til fagene fremmedsprog samt fysik og kemi.

Er Landsstyret i stand til at give oplysninger vedrørende omfanget af kommunernes brug af denne mulighed?