IT er vejen til informations- og vidensamfundet

Der var enighed om de store muligheder og udfordringer, der er på området. Det kommende arbejde med en ny IT-strategi skal baseres på kendsgerninger, bl.a. at en væsentlig del af Grønlands befolkning af forskellige grunde i dag ikke anvender it.

Fredag d. 2. oktober 2009
Brian Torp
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv, Informationsteknologi, Uddannelse.

En forudsætning for at styrke kompetence- og uddannelsesniveauet i Grønland er en langt bedre udnyttelse af IT i alle dele af samfundet.

Grønlands Arbejdsgiverforening afholdt den 29.9. et debatmøde, hvor landsstyret, Kanukoka, IMAK og GA’s medlemsvirksomheder deltog. Målet var at få en række væsentlige interessenters synspunkter belyst i forbindelse med, at Selvstyret udarbejder et kommissorium vedr. en national IT-politik.

For at sætte fokus på de nyeste tendenser og muligheder samt komme med relevant inspiration omkring emnet, havde GA inviteret underdirektør Henrik Egede fra IT-Branchen i Danmark.

GA´s mål:
Med udgangspunkt i formuleringer i landsstyrets koalitionsaftale om en it vision, har GA opstillet en række overordnede mål, som bør inddrages i en kommende nødvendig national IT-strategi.


  • Der skal ske etbredt kompetenceløft i hele landet gennem øget brug, udbredelse og anvendelse af IT og telekommunikation.
  • Børn og unge i hele Grønland skal sikres samme viden- og uddannelsesmæssige udgangspunkt, som børn og unge i den øvrige vestlige verden.
  • IT- og teleinvesteringerne skal skabe videnbaserede arbejdspladser og gøre Grønland til en konkurrencedygtig del af det internationale samfund.
  • Alle folkeskoler og sundhedsinstitutioner skal ultimo 2010 kunne indhente og dele viden gennem aktiv brug af IT. Det gælder både teknisk og kompetencemæssigt.
  • Der skal inden for det sociale område iværksættes konkrete IT baserede projekter, som skal styrke såvel samfundets som familiernes sammenhængskraft.

Interessen er levende - også her i Qaanaaq © an 2000

Der var enighed om de store muligheder og udfordringer, der er på området. Det kommende arbejde med en ny IT-strategi skal baseres på kendsgerninger, bl.a. at en væsentlig del af Grønlands befolkning af forskellige grunde i dag ikke anvender it. Derfor skal der udarbejdes målinger af IT-brugen inden for f.eks. skole- og sundhedsområdet, så det bliver muligt at udforme en IT-strategi med målbare mål.