Undervisning yderdistrikter

Det helt store spørgsmål er så, hvad vi kan gøre ved det. Det oplagte – men provokerende – svar er, at det er forældrenes ansvar, at deres børn får en tilfredsstillende skolegang. Hvis de ikke kan få det i en bygd, så må de flytte til en by. Demokraterne mener med andre ord, at det er endog meget svært for landsstyret at sikre børnene i bygder og yderdistrikter en reel lighed, hvad angår deres skolegang. Jeg synes, at det er useriøst, hvis nogen påstår, at det sagtens kan lade sig gøre for hvorfor er det så ikke allerede blevet gjort?

Mandag d. 23. november 2009
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Uddannelse.

© an
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes landsstyret vil sikre at specielt børn i yderområder og bygder får mulighed for at påbegynde en uddannelse velvidende, at alle børn i grønland har lige muligheder for uddannelse? Og om uddannelsesmulighederne bliver udnyttet og anvendt for vore børn, bl.a. fjernundervisning, til at sikre uddannelsesniveauet højnes uanset hvor i Grønland de bor.

Landstingsmedlem Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, stiller et væld af spørgsmål i nærværende forslag til forespørgselsdebat. Spørgsmålene er for så vidt interessante nok, men mange af dem kunne være afklaret ved at have været stillet som skriftlige spørgsmål til landsstyret, inden dette forslag til forespørgselsdebat blev udformet. På den måde ville nærværende forslag til forespørgselsdebat have været mere fokuseret. Nu står vi i en situation, hvor debatten kommer til at handle om lidt af hvert, og det er ærgerligt, da den bagvedliggende problemstilling er yderst relevant.

Det er ingen hemmelighed, at Demokraterne er af den opfattelse, at mange af de udfordringer som vort samfund slås med i dag, udspringer af vort bosætningsmønster. Det er også tilfældet, hvad angår undervisningssituationen i folkeskolen. Det er således et faktum, at der i øjeblikket er mangel på skolelærere overalt – det er dog særlig udtalt i bygder og yderdistrikter.

© an
Det betyder, at børn i bygder og yderdistrikter generelt set er ringere stillede end deres jævnaldrende i de større byer.

Dermed ikke sagt, at det er umuligt for dem at få en uddannelse. I hele verden findes der eksempler på mennesker, der har fået en rigtig god uddannelse til trods for, at deres skoletid ikke har været optimal. FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan er et godt eksempel herpå. Han gik i en lille landsbyskole i Ghana, men formåede alligevel at videreuddanne sig på universiteter i USA og Schweiz. Det kan altså lade sig gøre, men jeg vil understrege, at det er en undtagelse – ikke en regel. På samme måde vil man givetvis kunne finde eksempler på det samme her i landet.

Men det ændrer ikke på, at det er Demokraternes opfattelse, at der ikke er reel lighed for børn, når det drejer sig om uddannelse. De manglende lærerkræfter og manglen på jævnaldrende klassekammerater i bygder og yderdistrikter betyder, at børn herfra er ringere stillet end børn i byerne. Formelt set er der naturligvis lighed, men det er ikke Demokraternes indtryk, at det er sådan det opleves ude i virkeligheden.

Det helt store spørgsmål er så, hvad vi kan gøre ved det. Det oplagte – men provokerende – svar er, at det er forældrenes ansvar, at deres børn får en tilfredsstillende skolegang. Hvis de ikke kan få det i en bygd, så må de flytte til en by.

Demokraterne mener med andre ord, at det er endog meget svært for landsstyret at sikre børnene i bygder og yderdistrikter en reel lighed, hvad angår deres skolegang. Jeg synes, at det er useriøst, hvis nogen påstår, at det sagtens kan lade sig gøre for hvorfor er det så ikke allerede blevet gjort? Rent faktisk mener Demokraterne, at det vil det være at negligere læreruddannelsen, hvis nogle mener, at uuddannet arbejdskraft kan undervise på samme niveau som veluddannet arbejdskraft. I den Politisk Økonomiske Beretning 2009 fremgår det, at hvis det nuværende tempo i uddannelsen af skolelærere fortsætter, så vil vi stadig ikke have nok uddannede lærerkræfter i løbet af de næste 20 år. Det er en klar indikation på, at udfordringen er temmelig uoverskuelig.

Pointen er, at man kan beslutte nok så meget fra politisk side om kvalitet i undervisningen, men hvis elevgrundlaget og lærerkræfterne ikke er til stede i virkeligheden, så bliver undervisningen derefter.

Når det er sagt, så vil jeg gerne pointere, at vi fra Demokraternes side vil gøre alt for, at den reelle ulighed bliver mindsket. Det kan for eksempel gøres ved i højere grad end i dag at benytte sig af fjernundervisning, men man skal være klar over, at fjernundervisning ikke sikrer reel lighed, da der ikke er nogen tvivl om, at det bedste stadig er at have en veluddannet lærerstab, der er fysisk til stede i klasseværelset.

Demokraterne vil dog vurdere, at fjernundervisning er langt bedre end alternativet – nemlig at børn i bygder og yderdistrikter ikke får den fornødne undervisning. I forrige valgperiode stillede Demokraterne da også et forslag om at indføre fjernundervisning, men det blev desværre afvist af et komfortabelt flertal i det daværende Landsting.

Vi er klar over, at der stadig er tekniske hindringer, der betyder, at fjernundervisning ikke kan lade sig gøre visse steder i landet, men Demokraterne mener ikke, at det skal forhindre os i at komme i gang, de steder, hvor det kan lade sig gøre.

Demokraterne mener endvidere, at det er vigtigt, at vi øger vores fokus på skolehjemmene i de enkelte byer. Det er et faktum, at en del af børnene på skolehjemmene har hjemve og har det dårligt. Nogle har det så dårligt, at de tager hjem. Det er derfor vigtigt, at vi får skabt de rette sociale rammer, så børnene får lyst til at være der, og dermed også får lyst til at gå i skole.

Endelig vil Demokraterne pege på, at forældrene også har en opgave foran sig. Det er vigtigt, at forældre opfordrer og tilskynder til, at deres børn tager en uddannelse. I gamle dage opdrog forældrene deres børn til at blive gode fangere eller fiskere, og det var rigtigt den gang. I dag er det mere rigtigt, at børnene bliver tilskyndet til at tage en uddannelse. Og det er vigtigt, at forældre er klar over dette.

Demokraterne håber meget på, at vi i dagens debat sammen kan finde fremadrettede løsninger, der kan være med til at mindske uligheden på undervisningsområdet.

© an