Eksperimentet

Spørgsmålet om en undersøgelse har været drøftet på et møde mellem landsstyreformanden og statsministeren. På mødet var der enighed om, at der var tale om et sørgeligt kapitel i Danmarks og Grønlands fælles historie, samt at Danmark ville være behjælpelig med arkivadgang hvis landsstyret ønskede yderligere undersøgelser.

Mandag d. 21. december 2009
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Børns vilkår, Grønlændere anbragt i Danmark, Sprog, Uddannelse.

Landstingsmedlem Juliane Henningsen (IA) har stillet spørgsmål til landsstyret om sagen “eksperimentet”. Herunder hvilke initiativer landsstyret har taget i sagen.

Indledningsvis skal den meget sene besvarelse beklages, og samtidig takker jeg for de udsættelser der er givet med hensyn til afgivelse af besvarelse til spørgsmålet. Behovet for udsættelse skyldes at der har været afholdt flere møder i sagen om “eksperimentet” og det er derfor først nu der kan gives et mere fyldestgørende svar.

Spørgsmålet om en undersøgelse har været drøftet på et møde mellem landsstyreformanden og statsministeren. På mødet var der enighed om, at der var tale om et sørgeligt kapitel i Danmarks og Grønlands fælles historie, samt at Danmark ville være behjælpelig med arkivadgang hvis landsstyret ønskede yderligere undersøgelser.

Efterfølgende har der været afholdt et møde mellem Formanden for landsstyret og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Sidstnævnte indgår i en forskningsgruppe bestående af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Forsorgsmuseet og Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet. Gruppen har fremsat et forslag til en forskningsbaseret undersøgelse der påtænkes at afdække baggrunden og forløbet omkring
fjernelse af de grønlandske børn samt en nøje beskrivelse af den praktiske udformning af politikken. Samt en grundig undersøgelse af konsekvenserne for de involverede børn.

Endelig vil undersøgelsen vurdere begivenhederne i en større historisk sammenhæng.

Forskergruppen har foreslået at Grønlands Selvstyre ikke direkte indgår i selve undersøgelsen.

Landsstyret støtter indholdet i den skitserede model og vil give en ansøgning om forskningsmidler sin anbefaling.


Læs også:
Qaqaqaqaaq
Så kom børnene på børnehjem. Med en leder der, med vores øjne, men ikke med tidens, fejlagtigt så det grønlandske sprog som den egentlige trussel mod hele eksperimentets lykkelige udgang.. Og derfor forbød børnene at tale det. Deres videre skæbne kan man følge hos Tine Bryld. Den adskiller sig næppe meget fra 22 andre tilfældigt valgte grønlænderes fra den tid. Måske mest ved at de fleste af dem overlevede, siger mange mennesker i Grønland i dag.