Resultater fra mobilitetsundersøgelse foreligger

Resultaterne fra mobilitetsundersøgelsen er enestående på en række områder. Det er eksempelvis første gang, at det faktiske flyttemønster i hele Grønland er blevet kortlagt og analyseret. Denne analyse dækker perioden fra 1996 til 2006. Det er desuden første gang, at det er lykkedes at oparbejde et statistisk billede af, hvor mange uddannede, der er her i landet.

Onsdag d. 13. januar 2010
Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Emnekreds: Bosætning, Politik, Statistik, Uddannelse.

Fredag den 15. januar 2010 kl. 10:00 afholdes en pressekonference om resultaterne fra en omfattende mobilitetsundersøgelse. Pressekonferencen vil blive afholdt i landsstyrets Pressemødelokale. Pressekonferencen har tidligere været berammet til den 17. december 2009, men pressekonferencen måtte dengang udskydes på grund af, at dårligt vejr forhindrede gennemførelsen.

Resultaterne fra mobilitetsundersøgelsen er enestående på en række områder. Det er eksempelvis første gang, at det faktiske flyttemønster i hele Grønland er blevet kortlagt og analyseret. Denne analyse dækker perioden fra 1996 til 2006. Det er desuden første gang, at det er lykkedes at oparbejde et statistisk billede af, hvor mange uddannede, der er her i landet.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der forventes store ændringer i vores bosætningsmønster over de kommende år. Kommune­sammenlægningen, aluminiums­projektet, mineral- og olieefterforskningen, den almindelige samfundsudvikling samt Selvstyrets nye politiske dagsorden er blot nogle af de væsentlige faktorer, som vil kunne få markant betydning for, hvordan befolkningen vil flytte fra sted til sted.

De enkelte delundersøgelser er gennemført og analyseret af Nordregio, som er Nordisk Ministerråds regionalforskningsinstitut med stor erfaring i regionale analyser, og af seniorforsker Rasmus Ole Rasmussen, som har stået i spidsen for analysearbejdet. Rasmus Ole Rasmussen vil på pressekonferencen præsentere en række af de foreløbige resultater fra mobilitetsundersøgelsen.

Mobilitetsundersøgelsen er gennemført i et unikt samarbejde mellem Den Strategiske Miljøvurdering under aluminiumsprojektet ved Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Greenland Development, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Økonomi og personalestyrelsen, Råstofdirektoratet, Styrelsen for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke, Grønlands Statistik samt Den Nordatlantiske Gruppe.