Internetbaseret fjernundervisning

Men hvis forslaget vil kunne gennemføres, vil det i sidste ende kunne føre til besparelser for Ilimmarfik, da man forud for hvert semester kæmper en hård kamp for, at finde undervisere samt at planlægge udbud af forskellige fag på et højt internationalt niveau. Man ville således kunne spare på dyre nødløsninger med udlånte undervisere fra danske universiteter, som skal have bolig til rådighed og rejsen betalt af Selvstyret.

Onsdag d. 14. april 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Forårssamling 2010, Uddannelse.

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 32 i forretningsorden for Landstinget:

Forslag til Landstings-beslutning om, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for at oprette internetbaseret fjernundervisning i tilknytning til uddannelserne i Ilisimatusarfik i samarbejde med et udenlandsk universitet.

Begrundelse
Demokraterne har altid ment, at det er vigtigt at så mange som muligt af vores unge bliver uddannet, så vi i så vid udstrækning som muligt selv kan besætte de vigtige poster i samfundet. I dag har vi Ilimmarfik, som udbyder en hel række af uddannelser. Men Demokraternes mener også, at det er vigtigt altid at udvikle sig og opdatere de allerede bestående uddannelser, så vi kan konkurrere med andre nationer på uddannelsernes kvalitet.

Man kan nu tage på uddannelsesophold på forskellige universiteter i samarbejde med Ilimmarfik, og man kan f.eks. tage fag på universiteter i Danmark, Frankrig og Alaska.

Men Demokraterne mener, at vi også skal følge med teknologiens fremskridt. Vi har nu fået søkablet, som betyder at vores forbrug på IT-området har store muligheder.

Demokraterne synes derfor, at landsstyret skal undersøge mulighederne for at samarbejde med endnu flere universiteter i både Nordamerika og Europa. Heriblandt kunne mulighederne for at samarbejde med både Island og Færøerne også undersøges.

I forslaget skal det således undersøges, om de studerende på Ilimmarfik i fremtiden kan følge fag på andre universiteter via internettet. Forslaget indebærer, at der skal investeres i IT udstyr på Ilimmarfik.

Men hvis forslaget vil kunne gennemføres, vil det i sidste ende kunne føre til besparelser for Ilimmarfik, da man forud for hvert semester kæmper en hård kamp for, at finde undervisere samt at planlægge udbud af forskellige fag på et højt internationalt niveau. Man ville således kunne spare på dyre nødløsninger med udlånte undervisere fra danske universiteter, som skal have bolig til rådighed og rejsen betalt af Selvstyret.

For fremover at sikre Ilimmarfiks omdømme og stilling som internationalt anerkendt universitet er det derfor også vigtigt at give de studerende flere valgmuligheder. Hvis forslaget bliver gennemført vil flere studerende være i stand til at følge anderledes og udfordrende fag fra andre internationale universiteter. Dette vil utvivlsomt blive et værdifuldt gode for Grønland. Og på samme måde kan flere få mere interessante studier uden at forlade landet.

I Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik står der bandt andet:

” § 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Ilisimatusarfik skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, udvikling og uddannelse, foretage en løbende udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder…”
samt:

”Stk. 3. Ilisimatusarfik skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde.”

I loven om Ilisimatusarfik står der således allerede, at der skal gives uddannelser indtil højeste internationale niveau, og at det i samarbejde med det omgivende samfund skal bidrage til det internationale samarbejde.

Forslaget går således ikke i mod den eksisterende lovgivning, men er blot en udvidelse af mulighederne, og det forventes da også, at Ilimmarfik vil bidrage med mulige samarbejdspartnere via deres kendskab til andre universiteter.

Med disse ord ser jeg frem til at høre landsstyrets svarnotat samt indlæggene fra de øvrige partier.