Finansieringsaftale med EU for 2010

Den årlige finansieringsaftale er en del af den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Grønland og EU i 2007. Her forpligtede EU sig til at støtte Grønlands ekstraordinære uddannelsesindsats med ca. 200 millioner kr. årligt frem til 2013. For at få udbetalt midlerne skal Grønlands Selvstyre årligt udarbejde fire rapporter, der blandt andet skal redegøre for, hvordan budgetstøttemidlerne til den ekstraordinære uddannelsesindsats bliver fordelt, og hvilke resultater indsatsen fører med sig

Fredag d. 11. juni 2010
Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Emnekreds: EU og Grønland, Uddannelse.

Fredag den 11. juni er finansieringsaftalen for 2010 vedrørende EU’s bidrag på uddannelsesområdet blevet underskrevet i Bruxelles. Som repræsentant for Grønlands Selvstyre underskrev Repræsentationschef Lida Skifte Lennert, mens direktør Gary Quince fra EU-Kommissionen underskrev på vegne af EU.

Den årlige finansieringsaftale er en del af den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Grønland og EU i 2007. Her forpligtede EU sig til at støtte Grønlands ekstraordinære uddannelsesindsats med ca. 200 millioner kr. årligt frem til 2013. For at få udbetalt midlerne skal Grønlands Selvstyre årligt udarbejde fire rapporter, der blandt andet skal redegøre for, hvordan budgetstøttemidlerne til den ekstraordinære uddannelsesindsats bliver fordelt, og hvilke resultater indsatsen fører med sig. Partnerskabsaftalen bliver for øjeblikket evalueret og vil blive genforhandlet næste år med henblik på en ny aftale for perioden 2014-2020.

Som følge af EU-Kommissionens budgetregulering skal der årligt underskrives en finansieringsaftale. Finansieringsaftalen betyder, at EU kan udbetale budgetstøttemidlerne til Grønland under partnerskabsaftalen. Hvorvidt Grønland får udbetalt alle midlerne afhænger af, om det lykkes for Grønland at opnå en række målsætninger på uddannelsesområdet, der er skrevet ind i partnerskabsaftalen. I 2009 fik selvstyret udbetalt næsten 100 % af de 200 millioner kr., idet selvstyret havde nået godt 97 % af de opstillede mål. Støtten fra EU på 200 millioner kr. er af betydelig relevans for Grønlands Selvstyre og den årlige finanslov. Støtten fra EU udgør sammen med fiskeriaftalen et beløb på ca. 320 millioner kr. årligt. Dette svarer til ca. 5,3 % af selvstyrets samlede indtægter i 2010.