Ordblinde

Hvis man ser bort fra, at landsstyret vil reservere ni pladser på en kommende efterskole til læse- og skrivesvage, hvilke konkrete idéer har landsstyret så til at hjælpe denne udsatte gruppe af børn og unge?

Onsdag d. 16. februar 2011
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Socialt ansvar, Uddannelse.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37, fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvad bliver der helt konkret gjort i folkeskolen for at hjælpe læse- og skrivesvage unge?
  2. Landsstyret bedes i den forbindelse vurdere om der er forskel på indsatsen alt efter beliggenheden af skolen. Hvis landsstyret vurderer, at der er forskel, bedes landsstyret redegøre for, hvordan man påtænker at udjævne denne forskel.
  3. Har landsstyret planer om at tage initiativer til at indføre egentlige ordblindetest for eleverne i folkeskolen for på den måde tidligt at kunne identificere problemet?
  4. Hvis man ser bort fra, at landsstyret vil reservere ni pladser på en kommende efterskole til læse- og skrivesvage, hvilke konkrete idéer har landsstyret så til at hjælpe denne udsatte gruppe af børn og unge?

Jeg skal her frabede mig et svar, der blot henviser til, at man vil afholde en konference om emnet i marts, da denne konference fokuserer på voksne.