Redegørelse om landsstyrets uddannelsesstrategi april 2012

Det går godt og hurtigt. Så hurtigt, at det nu skal besluttes, hvordan Grønlandskortet rent uddannelsesmæssigt skal se ud i fremtiden.

Torsdag d. 24. maj 2012
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Forårssamling 2012, Uddannelse.


(an 1996)

Et selvbærende Grønland kræver, at de der skal bære det, har de bedst mulige forudsætninger hver især. Naalakkersuisut arbejder for, at endnu flere får en uddannelse og mulighed for at forsørge sig selv og sin familie.

Læring og udvikling starter i førskolealderen. Det er en del af det enkelte barns fundament til den videre skolegang. Folkeskolen skal fortsat udvikles og løftes til glæde for børn, forældre, lærere og samfund. Der skal fortsat være gode, uddannede lærere og ledere, der arbejder efter principperne, som den gode skole bygger på.

Gymnasierne vokser, flere vil påbegynde og gennemføre den gymnasiale uddannelse og den nye reform træder i kraft i august 2012. Flere kan mere, fordi de har fået en studentereksamen. Flere er i praktik og i gang med en erhvervsgrunduddannelse. Flere vil gerne i praktik og der arbejdes på at skaffe praktikpladser, både i Grønland og i udlandet. Flere læser videre på de videregående uddannelser indenfor alle fag.

Uddannelsesplanen fra 2005 har betydet, at
  • 42 % flere var i gang med en kompetencegivende uddannelse i 2011 i forhold til 2005, 3828 var aktive ved udgangen af 2011,
  • 46,5 % flere er blevet færdige, i 2011 blev 851 færdige.

Det går godt og hurtigt. Så hurtigt, at det nu skal besluttes, hvordan Grønlandskortet rent uddannelsesmæssigt skal se ud i fremtiden.

Læs mere her: Redegørelse om landsstyrets uddannelsesstrategi april 2012