Tilpas bredbåndsforbindelserne til alle bygder samt yderdistrikter

Mere lige kommunikationsmuligheder i hele landet skal sikre at alle borgere her i landet, uanset hvor man kommer fra, får mere lige adgang til uddannelse samt give alle familier mere lige muligheder for kontakt med hinanden.

Mandag d. 31. marts 2014
Siumut Ungdom
Emnekreds: Bosætning, Internet, Levevilkår, Uddannelse.

SIS mener, at flatrate forbindelse på internettet straks skal udbredes til hele landet.

I disse år er behovet for god kommunikationsforbindelse større end nogensinde før.
SIS mener, at Landstinget må gøre sig dybe overvejelser omkring at det kun er på større byer, hvor flatrate og dermed fast takst der benyttes, hvorfor det medfører at de dårligere stillede i samfundet samt borgere i yderdistrikterne bliver begrænset i deres brug af disse kommunikationsmuligheder.

Mere lige kommunikationsmuligheder i hele landet skal sikre at alle borgere her i landet, uanset hvor man kommer fra, får mere lige adgang til uddannelse samt give alle familier mere lige muligheder for kontakt med hinanden, således at familier hvis medlemmer er under uddannelse også sikres bedre og hurtigere muligheder for at have kontakt med hinanden.

Vi skal ligeledes forvente, at man kan udvide mulighederne for decentrale uddannelser, ligesom folks øvrige muligheder kan øges.
Derfor må i medlemmer af Landstinget være med til at forbedre serviceringen af disse monopollignende forhold