§ 37 - Spørgsmål: Forældreskoler

Det er frustrerende at se, at alt for mange børn og unge mennesker i dag udviser dårlige manerer, respektløshed og mangel på disciplin i eksempelvis skolen, over for hinanden og over for voksne.
Disse ting – respekt, gode manerer, ordentlig opførsel, disciplin – er noget man skal lære derhjemme, og bruge når man er sammen med andre mennesker

Mandag d. 27. februar 2017
Nivi Olsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Uddannelse.


(an)

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. etablering af en national forældreskole:
  1. Hvad findes der i dag af tilbud til vordende forældre om undervisning/oplysning om godt forældreskab, i hvilke kommuner/byer/bygder er det muligt at modtage sådanne tilbud og hvor mange offentlige penge bliver der alt i alt brugt herpå?
  2. Har landsstyret planer om at udvide disse tilbud? I så fald med hvad, og hvor mange penge har man planer om at bruge herpå?
  3. Hvad er landsstyrets holdning til i samarbejde med kommunerne at etablere en egentlig national forældreskole, hvor samtlige vordende forældre forpligtes til at modtage undervisning i godt forældreskab? Jeg forestiller mig et undervisningsforløb med opstart 4-6 gange om året, hvor der skal være mulighed for at deltage via videolink fra de steder, hvor antallet af vordende forældre er minimalt.
  4. Hvad skønner landsstyret at det vil koste at etablere en sådan national forældreskole, og hvad skønner landsstyret, at de årlige omkostninger hertil vil være?

Begrundelse
Vi har et samfund, hvor vi bliver mere og mere opmærksomme på børn og børns vilkår. Og det er rigtig godt. Alle børn har ret til et trygt hjem fyldt med omsorg og kærlighed.

Men det er også vigtigt, at vi opdrager vores børn, og lærer dem om, hvordan man skal opføre sig, og hvordan man skal respektere andre mennesker.

Det er frustrerende at se, at alt for mange børn og unge mennesker i dag udviser dårlige manerer, respektløshed og mangel på disciplin i eksempelvis skolen, over for hinanden og over for voksne.

Disse ting – respekt, gode manerer, ordentlig opførsel, disciplin – er noget man skal lære derhjemme, og bruge når man er sammen med andre mennesker.

PÅ den baggrund mener Demokraterne, at det kunne være en god idé at etablere en form for national forældreskole, hvor vordende forældre får oplysning og undervisning i opdragelse og i hvad der kendetegner et godt forældreskab.

På den måde kunne vordende forældre møde andre vordende forældre og sammen få defineret nogle af de værdier, som det er vigtigt at man får giver videre til sine børn. Det kunne eksempelvis være basal omsorg (hvad bør et barn spise, hvor meget skal det sove, hvor tit skal bleen skiftes, hvordan viser man kærtegn), hvordan opdrager man et barn til at udvise respekt, hvad er en passende sengetid, hvordan samarbejder man som forælder med institution og skole og mange andre ting.

På den måde kan vi som samfund tydeliggøre, hvad vi forventer af forældre, og vi kan få skabt nogle fælles retningslinjer for god opdragelse og god opførsel på en måde, der inddrager forældrene.