Næsten hver 4. lærer har stress symptomer

Det er bekymrende, at så mange af vores medlemmer er belastet af deres arbejde – det skal vi have gjort noget ved, og jeg opfordrer arbejdsgiverne til at påtage sig deres del af ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø og nedsætte stress på arbejdspladsen”, siger IMAK’s formand Birthe Møller Therkildsen

Tirsdag d. 17. november 2020
Birthe Møller Therkildsen, Formand for Imaq
Emnekreds: Folkeskolen, Kommunerne, Løn og overenskomster, Sociale spørgsmål, Uddannelse.


”Det er bekymrende, at så mange af vores medlemmer er belastet af deres arbejde – det skal vi have gjort noget ved, og jeg opfordrer arbejdsgiverne til at påtage sig deres del af ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø og nedsætte stress på arbejdspladsen”, siger IMAK’s formand Birthe Møller Therkildsen.
Det udtaler IMAK’s formand på baggrund af en stressundersøgelse fagforeningen har foretaget inden for det sidste halve år blandt foreningens medlemmer. 446 medlemmer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, så besvarelserne i undersøgelsen er repræsentative for alle medlemmer af IMAK. Helt konkret viser undersøgelsen, at lidt over 23 % - altså næsten hvert 4. medlem af IMAK, har eller har haft symptomer på middelsvær til svær stress.
IMAK vil med denne stressundersøgelse have mere fokus på stress og det psykiske arbejdsmiljø for deres medlemmer. Hvis kolleger og ledere arbejder sammen og har fokus på bl.a. anerkendelse for arbejdsindsatsen, leverer og trives man bedre, viser flere stressundersøgelser. Vi ved i dag, at stress kan være sundhedsskadeligt og nedsætter trivslen og arbejdsevnen. Både medarbejdere og ledere vil få udbytte af stressforebyggende indsatser på arbejdspladsen. Ligesom eleverne på vores folkeskoler vil drage stor nytte af en indsats til at nedsætte stress blandt lærerne.
Desværre har kun lidt under en tredjedel, 29 %, oplevet, at deres arbejdsplads tilbød en indsats ift. stress håndtering, viser undersøgelsen. “Det er ikke godt nok, at kun lidt under en tredjedel af dem, der har fået stress, oplever en stress håndterende indsats fra deres arbejdsgiver, siger formand Birthe Møller Therkildsen. Hun opfordrer derfor alle kommuner og skoler til at få fokus på det psykiske arbejdsmiljø og til at sikre, at der et tilbud til lærere, der bliver ramt af stress, f. eks i form af et tilbud om psykologhjælp.