På hvilke måder og med hvilke metoder fører landsstyret tilsyn med virksomhedernes og myndighedernes overholdelse af sprogpolitikken

Loven indeholder vigtige og klare målsætninger. Det kan dog være svært at få øje på, på hvilken måde, og i hvor høj grad loven udleves og foldes ud i vores dagligdag – i virksomheder og hos myndigheder

Lørdag d. 20. august 2022
Asii Chemnitz Narup
Emnekreds: Politik, Sprog, Uddannelse.

16. august 2022

I henhold til § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

Spørgsmål:
  1. På hvilke måder / med hvilke metoder fører Naalakkersuisut tilsyn med virksomhedernes og myndighedernes overholdelse af Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik, jfr. § 6,stik. 1?
  2. Hvilke erfaringer og hvilken ny viden har tilsynene indbragt generelt og i forhold til om formålene opnås?
  3. Hvad er Naalakkersuisuts samlede konklussion af den viden tilsynene har indbragt – er de tilfredsstillende?
  4. Hvilke nye initiativer har Naalakkersuisut planlagt med henblik på at styrke vort grønlandske sprog?

Begrundelse:
Inatsisartutlov nr. 7 af 19.maj 2010 om sprogpoiitk har været i kraft i 12 år. En vigtig lov, som blandt andet fastsætter, at det grønlandske sprog er det officielle sprog. Ideen om sproglig integration spiller ligeledes en vigtig rolle i lovens udformning.

Loven indeholder vigtige og klare målsætninger. Det kan dog være svært at få øje på, på hvilken måde, og i hvor høj grad loven udleves og foldes ud i vores dagligdag – i virksomheder og hos myndigheder.

Offentliggørelse af viden indsamlet gennem Naalakkersuisuts tilsyn med overholdelse af loven vil kunne beskrive dette.

Jeg synes, det er vigtigt at opsamle erfaringerne med lovens succes, for at kunne vurdere om der er behov for ændringer.

Jeg ser frem til at høre om Naalakkesuisuts kommende initiativer med henblik på at styrke vort grønlandske sprog.