Rapport fra Grønlands uranmission til Canada

Rapporten indeholder referater med de spørgsmål omkring uranudvinding, der blev rejst af den grønlandske delegation og besvarelser fra de canadiske myndigheder og organisationer, som delegationen afholdt møder med.

Fredag d. 24. december 2010
Departementet for erhverv og råstoffer
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer, Uran.

På vegne af landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen offentliggøres hermed på grønlandsk og dansk rapport fra Grønlands uran mission til Canada i dagene 6. til 12. september 2010.

Rapporten - Grønlands uranmission til Canada - indeholder referater med de spørgsmål omkring uranudvinding, der blev rejst af den grønlandske delegation og besvarelser fra de canadiske myndigheder og organisationer, som delegationen afholdt møder med.

Offentliggørelse af rapporten skal ses som et led i landsstyrets oplysningsvirksomhed omkring udnyttelse af uran i Grønland. landsstyret har tidligere til det formål fået produceret en film med oplysning om uranudvinding, der blev sendt på KNR i august 2010. Ligeledes i august 2010 udgav GEUS efter ønske fra landsstyret et hæfte med information og fakta om udvinding af uran i Grønland.

I rejsen deltog medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen, medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Anthon Frederiksen, Inatsisartut Erhvervsudvalg og formand for Inatsisartut Miljøudvalg samt medlemmer af Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelse.