Fællesudtalelse fra Inuit Ataqatigiits kommunalbestyrelsesmedlemmer

GME’s agering i forbindelse med mulig udvinding af uranholdigt materiale i Kvanefjeldet, er at betragte som et initiativ, hvor man udstiller varer fra en butikshylde og forsøger at lokke medlemmer af Landstinget til at bide på. Et forsøg på uacceptabel indblanding i det lovgivningsmæssige arbejde.

Onsdag d. 23. marts 2011
Lasse Davisen
Emnekreds: Uran, Ytringsfrihed.

I forbindelse med Greenland Minerals and Enegy Ltd (GME)’s forsøg på at lokke borgerne i Grønland til at acceptere uranudvinding i Kvanefjeldet, vil IA’s medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq komme med følgende udtalelse:

GME’s agering i forbindelse med mulig udvinding af uranholdigt materiale i Kvanefjeldet, er at betragte som et initiativ, hvor man udstiller varer fra en butikshylde og forsøger at lokke medlemmer af Landstinget til at bide på. Et forsøg på uacceptabel indblanding i det lovgivningsmæssige arbejde.

Vi mener, at man via brug af dvd propagandamateriale forsøger at vildlede folk til at acceptere tingene udfra fordrejede oplysninger. Man lader folk få det indtryk, at det med at udvinde uran ikke er forbundet med nogen sundhedsrisiko og at man gennem accept kan berige folk til bedre viden samt at uranudvinding kun vil forbedre folks levevilkår. Det er det, man kan få ud af at se den dvd som GME har delt ud. Dette initiativ er at betragte som at gå ”bag om Landstinget medlemmernes ryg” og give ensidige samt mangelfulde oplysninger til befolkningen, hvilket er usmageligt og bør stoppes.

GME forsøger også at pådutte folk det indtryk, at man ved accept kan overvinde ledigheden og forbedre folks bolig- samt levevilkår. Dernæst, at man vil arbejde til gavn for lokale selskaber ved at give dem serviceopgaver eller lignende. Propagandamaterialet er at betragte som dobbelt farligt, idet man ikke kun vil kunne opnå velstand ved at udvinde strålingsfarligt råstof, der bl.a. indeholder radium og radon. Dernæst at man vil rense materialerne og forurene luften og vandløbene med flour og klor – materialer, som let vil kunne gøre folk syge.

For det andet er det en kendsgerning, at der rundt omkring i verden ikke finder uranudvinding sted så tæt på en nærliggende by (her Narsaq). Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at såfremt GME tillades til at udvinde uranholdigt materiale i Kvanefjeldet, vil det have alvorlige forurenende konsekvenser. Det selvom vi har en eksisterende lovgivning der forbyder udvinding af uranholdigt materiale. Dvd materialet forsøger at bilde folk ind, at det omkringliggende landskab efter endt udvinding vil vende tilbage til sit naturlige leje, og at farligt affaldsmateriale vil blive bortskaffet. Man agter således at bortskaffe affald med farligt indhold (tailings), ved at dumpe disse i søer, som igennem år vil blive siet rene i bunden af disse søer. Dette er ren vildledning, idet søer løbende påfyldes med regn og sne, hvorefter det forurenede materiale vil blive spredt ned via vandløb og til sidst ende i de to store fjorde der omkranser Kvanefjeldet.

I forbindelse med udvinding af uranholdigt materiale, bruger man syre til at behandle og sortere materialerne. Disse meget ildelugtende og støvede materiale, der generer folks åndedræt, vil komme til at gå ud over befolkningen i Narsaq. Mange andre gener vil komme til, bl.a. fordi mange udenlandske arbejdere vil blive brugt, idet man ikke kan bruge lokal arbejdskraft (fra gaden) i nævneværdigt grad.

Befolkningen accepterer, og alle partier har sat som mål, at råstofudvinding skal ske med behørig hensyntagen til befolkningen og ikke være sundhedsskadelig både for mennesker samt dyr. Lovgivningen skal udvikles med behørig hensyntagen til alle og håndhæves uden at sætte befolkningens helbred og interesser over styr. GME har med sit initiativ påvist, at de hellere vil pådutte befolkningen til på sigt at acceptere en uklar lovgivning på området.

På vegne af IA-medlemmerne i Kommune Kujalleq, næstformand i råstofudvalget

Lasse Davidsen, Qaqortoq