Fedterøveri og åndsfravær i folkeskolen

Der skrives i disse uger meget vrøvl om Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark. Et af de mere selvlysende eksempler er et indlæg i Jyllands Posten, skrevet af to venstrefolk: Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem politisk ordfører (V), og Gitte Lillelund Bech, folketingsmedlem og grønlandsordfører (V).
De indleder deres skriveri med en fedterøvsbemærkning om at: ”Danmark og Grønland er to små nationer..”.

Tirsdag d. 29. januar 2013
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Arktis, Nyhedsbreve, Rigsfællesskab og selvstyre, Råstoffer, Uran.

Læs først denne kronik i Jyllandsposten:
Fælles ansvar for mineeventyret
Danmark og Grønland er to små nationer i en stor verden, og vi er stærkest sammen. Hvis vi skal være rustet til fremtidens udfordringer, skal vi forny vores relationer til hinanden.

Kamikpostens kommentar


Kamikposten: åbning af en mine i Kvanefjeldet kan medføre,
at Narsaq by må lukkes og befolkningen tvangsflyttes
(an 95)

Der skrives i disse uger meget vrøvl om Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark.

Et af de mere selvlysende eksempler er dette indlæg i JyllandsPosten. Det er skrevet af to venstrefolk: Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem politisk ordfører (V), og Gitte Lillelund Bech, folketingsmedlem og grønlandsordfører (V).

De indleder deres skriveri med en fedterøvsbemærkning om at: ”Danmark og Grønland er to små nationer..”. Det er noget vrøvl.

Kongeriget Danmark er en nation. Kongeriget består af det geografiske Danmark og to områder i Nordatlanten, Færøerne og Grønland, der er bevilget en form for selvstyre på udvalgte sagsområder.

Det ligger i kortene, at såvel Færøerne som Grønland kan træde ud af Rigsfællesskabet (Kongeriget) og blive nationer, hvis de måtte ønske det. Men det er ikke sandsynligt, at de gør det. Det er mest bragesnak.

De to kronikører skriver om den rige grønlandske natur, råstofforekomsterne og nye sejlruter mellem Asien, Europa og USA.

Tiden vil vise, om den grønlandske natur er så rig på råstoffer, som presse og politikere har hidset hinanden op til at tro. De råstoffer, der er fundet indtil nu, har en lødighed, som man også kan finde den i fjeldmassiverne i Norge og Sverige, hvor der i tidens løb har været brudt en række råstoffer, fordi det var det bedste, man havde adgang til. I dag brydes der vist ikke ret meget andet end jern. De øvrige råstoffer er det billigere at købe fra miner med en større lødighed ude i den store verden, end at bryde dem i egne fjelde.

Hvis jernforekomsten i Isukasia havde været interessant nok, så havde LKAB, som driver jernminen i Kiruna, nok budt ind på opgaven. Når kineserne byder ind på opgaven, så må det være, fordi de kan få det til at løbe rundt og give overskud med billigere arbejdskraft end den, der kan skaffes fra Skandinavien.

Det ved de forskellige investeringsfonde udmærket. Deres positive tilkendegivelser er tom snak. Eventuelle engagementer i Isukasia og andre kendte muligheder i Grønland vil kun blive til noget, hvis der stilles statsgaranti.

Den nye sejlrute mellem Europa og Asien er allerede åbnet og taget i brug. Den går nord om Rusland og Sibirien og kaldes Nordøstpassagen. Hvorfor de to damer blander USA ind i sagen, må forklares med åndsfravær i folkeskolen.

Med hensyn til Kvanefjeldet, så er løbet ved at være kørt for Grønland. Kinas monopol på tungemetaller – også kaldet sjældne jordarter - er skabt af udbud og efterspørgsel og ikke af mangel på kendskab til forekomster andre steder på jorden. De voksende priser på tungmetaller har sat gang i åbning og genåbning af kendte forekomster i en række lande. Inuit Ataqatigiit har netop bekræftet nul-tolerance overfor uran, og den dag man måtte skifte mening, vil det antageligt være for sent for Grønland.

Noget tyder på, at Inuit Ataqatigiits nul-tolerance er velbegrundet. Kinas monopol startede med, at en mine i USA, med samme lave indhold af uran som Kvanefjeldet ved Narsaq, blev lukket på grund af sundhedsfarlig forurening i området omkring minen.

I Grønland vil åbning af en mine ved Kvanfjeldet måske forudsætte, at Narsaq by nedlægges og folk flyttes væk.