Offentliggørelse af uafhængig uranrapport

En uvildig ekspertgruppe har nu udarbejdet deres rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineralske råstoffer.

Fredag d. 13. september 2013
Landsstyret
Emnekreds: Uran.

En uvildig ekspertgruppe har nu udarbejdet deres rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineralske råstoffer.

Den uvildige ekspertgruppe består af Lett Advokatfirma, DCE Nationale center for Miljø og Energi og Revisionsfirmaet PwC.

På Landstingets efterårssamling 2012 vedtog Landstinget et beslutningsforslag stillet af Erhvervsudvalget. Det pålagde landsstyret at nedsætte et hurtigt arbejdende uvildig ekspertgruppe, der skal afgive rapport, der belyser konsekvenserne af en eventuel ændring af nultolerancepolitikken.

Rapporten kan læses her:
Rapport om forhold vedrørende ophævelse af nultolerancepolitikken