Siumut Ungdom støtter landsstyrets initiativ omkring ophævelsen af ”nul-tolerance”-politikken

Vi har hverken behov for stagnation eller angst for at træffe en beslutning. Vi har behov for, at man undersøger nye muligheder for vort land og dets befolkning.

Torsdag d. 10. oktober 2013
Siumut Ungdom
Emnekreds: Efterårssamling 2013, Uran.

Landsstyrets initiativ omkring ophævelse af ”nul-tolerence”-politikken omkring uranholdige mineraler, tager blandt andet udgangspunkt i, at man fremadrettet ønsker at sætte gang i den økonomiske udvikling, hvorfor SIS står bag landsstyret, blandt andet på grund af følgende:
  • Arbejdsløsheden her i landet er af bekymrende omfang i dag.
  • Pensionisterne stiger i antal dag for dag.
  • Børn med særlig behov for pasning og støtte stiger i antal dag for dag.
  • Familier der udsættes af deres boliger stiger i antal dag for dag.
  • Økonomien inden for fiskeriet bliver sværere dag for dag.
  • Leveomkostningerne stiger dag for dag.
  • Mangelen på anlægsmidler stiger dag for dag.
  • Der er behov for flere uddannelsespladser til ungdommen.
  • Flere og flere flytter væk fra Grønland på grund af arbejdsløsheden.

Vi har hverken behov for stagnation eller angst for at træffe en beslutning.

Vi har behov for, at man undersøger nye muligheder for vort land og dets befolkning.

Vi ser op til folk der ikke lider af angst for at træffe beslutning, fordi vælgerne ønsker forandring.

Landsstyret vil sikre arbejdspladser for os der er unge, ligesom de ønsker at sikre, at landet bliver økonomisk selvbærende. Vi ønsker at bytte afhængigheden af bloktilskuddet med indtægter fra undergrunden, hvorfor vi anser ophævelsen af ”nul-tolerance”-politikken som en åbning mod dette mål, hvorfor landsstyret har vores fulde støtte.