Umodent demokrati

En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning.

Fredag d. 11. oktober 2013
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Efterårssamling 2013, Landstinget, Uran.

Gårsdagens debat om nultolerance i Landstinget udstillede koalitionens politiske misforståelse af ordet demokrati.

Koalitionen har stædigt fastholdt, at beslutningen om at ophæve nultolerancen alene skal træffes i Landstinget. Stor var derfor vores overraskelse over, da koalitionen under gårsdagens møde i deres ordførerindlæg ikke ønskede forslaget behandlet i udvalg. Man kan kun tolke dette som en klar afvisning af andre holdninger end sin egen.

Landsstyrets forslag om ophævelse af nul-tolerancen vil i sin nuværende form tillade uranudvinding uden en ændring af vores råstoflov og give landsstyret bemyndigelse til at uddele udvindingslicenser på egen hånd. En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning. Endeligt vil betænkningen være et historisk materiale som fremtidige Landstinget vil kunne anvende.

Alt dette prøvede landsstyrepartierne at undgå ved ikke at ville sende forslaget i udvalgsbehandling.

Inuit Ataqatigiit konstaterer, at koalitionen er bange for en åben politisk debat. Koalitionen ønsker kun at forholde sig, til sin egen version af virkeligheden. Inuit Ataqatigiit konstaterer dermed, at landet ledes af et flertal med en meget lille demokratiforståelse. Man har først afvist, at sende de forskellige rapporter til høring i offentligheden. Og herefter afviser man blankt at høre sine politiske modstandere.

Inuit Ataqatigiit vil i udvalgsbehandlingen kræve, at beslutningsforslaget sendes i høring inden andenbehandlingen.