Nu må landsstyret basere sig på sandheder

Vi kræver, at der fra nu af tales sandt fra landsstyrets side. Det er uværdigt for en så vigtig sag, at landsstyret baserer sig på usandheder og forsøg på spin.

Torsdag d. 24. oktober 2013
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Efterårssamling 2013, Uran.

Under førstebehandlingen af punkt 106 om ophævelse af nul-tolerancen over for uran og andre radioaktive mineraler, påstod formanden for landsstyret, at Inuit Ataqatigiit og det tidligere landsstyret allerede under forrige valgperiode havde ophævet nul-tolerancen. Formanden for landsstyret påstod, at da Greenland Minerals and Energy A/S i 2010 fik en dispensation til fortsat at efterforske forekomsterne på Kuannersuit var det det samme som at ophæve nul-tolerancen.

Inuit Ataqatigiit anmodede derefter landsstyret om at lægge alle papirerne i forbindelse med GME’s dispensation frem. I dag er landsstyret så fremkommet med en redegørelse, og som det ganske rigtigt er, så konstaterer landsstyret, at den efterforskningstilladelse som blev givet i 2010 var en forlængelse af den der allerede var givet i 2005.


Landsstyret konstaterer også i redegørelsen, at ”der var behov for en nærmere præcisering af rammerne for, hvad der var tilladte undersøgelser inden for rammerne af Standardvilkårene for efterforskningstilladelser”, ligesom landsstyret konstaterer, at de standardvilkår der blev præciseret i 2010 ”ikke giver ret til at få meddelt tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer”.

Der var dermed ikke tale om, at nul-tolerancen blev ophævet i 2010, som landsstyret gentagne gange har påstået. Landsstyret slutter sin redegørelse med at slå fast, at tillægget fastslår, ”at landsstyret har ret til at nægte at give en tilladelse til en udnyttelse til en udnyttelsestilladelse. En sådan nægtelse kan gives med hvilken som helst begrundelse, herunder politiske hensyn. Selskabet erklærede sig indforstået hermed”.

Fra Inuit Ataqatigiit er vi ikke i tvivl om, hvad der er op og ned på den sag. Derimod var landsstyremedlem for Råstoffer under spørgetimen i Landstinget i dag ikke klar i sine svar om forholdene omkring efterforskningen på Kvanefjeldet. Landsstyremedlem for Råstoffer kunne for eksempel ikke svare klart på, om selskabet har sendt årlige redegørelser, som standardvilkårene ellers tilsiger selskabet.

GME fik første gang efterforskningstilladelse i 2005. Dengang havde Grønland også en nul-tolerance over for efterforskning og brydning af radioaktive mineraler. Alligevel blev der dengang efterforsket løs, ligesom mange mængder materiale blev ført ud af landet i forbindelse med denne efterforskning. Materialet indeholdt selvfølgelig også uran. Det er vi fra Inuit Ataqatigiit ikke i tvivl om.

Derfor var det i 2010 af stor vigtighed, at Standardvilkårene blev præciseret. Hvis ikke de var blevet præciseret ville selskabet have kunnet fortsætte med at tage prøver indeholdende radioaktive mineraler ud af landet, uden at mængden og indholdet blev registreret.

Fra Inuit Ataqatigiit er vi glade for, at Landsstyret har imødekommet vores anmodning om en redegørelse om forløbet. Vi kræver, at der fra nu af tales sandt fra landsstyrets side. Det er uværdigt for en så vigtig sag, at landsstyret baserer sig på usandheder og forsøg på spin.