Jeg siger nej til uran! Udvinding af radioaktive grundstoffer er jeg også modstander af!

Virkeligheden er imidlertid, at landsstyret ønsker at tillade uranudvinding blot seks kilometer væk fra Narsaq by.

Onsdag d. 14. maj 2014
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Uran.

Indholdsfortegnelse:
Vi ønsker et rent Grønland
Landsstyret højt hævet over alt og alle
Jeg er modstander af uran
Argumenter er en mangelvare.


Min modstand mod uranudvinding skyldes ikke i sig selv, at der er tale om uran som sådan. Min modstand skyldes uranmalmens beskaffenhed og de farlige radioaktive stråler uranen udsender til skade for alt, det være sig mennesker, miljø samt dyrelivet.

Såfremt formanden for Atassut har misforstået denne sammenhæng er det hermed skåret ud i pap, samtidig med at jeg hermed også skal komme med en berigtigelse i forhold til mediernes fejlagtige udlægning af, at jeg nu er ved at skifte standpunkt.

Vi ønsker et rent Grønland
Som folk med respekt for en bæredygtig udnyttelse af vores fiskebestande, dyrelivet og vores omgivende natur og miljø, er vi ikke modstandere af råstofaktiviteter i Grønland sålænge disse aktiviteter kan finde sted uden sundheds- og miljømæssige risici.

Landsstyret højt hævet over alt og alle
Vi er imod enhver form for aktiviteter som kan skade natur og miljø samt de levende ressourcer og vi kan som samfund slet ikke anbefale råstofaktiviteter som utvivlsomt kan udgøre en sundhedsrisiko for befolkningen. Virkeligheden er imidlertid, at landsstyret ønsker at tillade uranudvinding blot seks kilometer væk fra Narsaq by.

Inuit Ataqatigiit tager afstand til denne politik fra landsstyrets side. Som folkevalgt politiker er det en uansvarlig og uacceptabel handling at ville tillade, at mennesker skal bo og leve “klods op” af en farlig mine hvor radioaktive grundstoffer skal udvindes. I uran-spørgsmålet demonstrerer landsstyret et manglende respekt for befolkningens interesser. De føler sig højt hævet over alt og alle.

Med andre ord er den nuværende regeringsførelse kendetegnet ved en “vi alene viden holdning”. Jeg skal derfor på det kraftigste udtrykke min modstand mod denne kompromisløse politik, hvor der ikke levnes og gives plads til anderledes holdninger og argumenter.

Jeg er modstander af uran
Med denne pressemeddelelse giver jeg således udtryk for min uforbeholdne modstand imod uranudvinding. I Inuit Ataqatigiit er uran-modstanden ligeledes usvækket. Denne modstand er samtidig understøttet og dokumenteret via mangfoldige undersøgelsesrapporter og udredninger. Vi er endvidere parate til at debattere dette spørgsmål med uranefterforskningsselskaberne samt andre aktører. Vi har allerede tilstrækkeligt med viden om uran-spørgsmålet og som understøtter vores holdning. Vi er derfor altid parat til at diskuttere dette spørgsmål med landsstyrekoalitionen samt andre interessenter.

Argumenter er en mangelvare.
Med ovenstående understreger jeg igen, at Inuit Ataqatigiit er imod uran – ikke blot for modstandens egen skyld. I politik handler det om at kunne argumentere for enten et Ja eller et Nej. I uran-debatten er argumenter for eller imod dog en mangelvare. Alt for ofte oplever man derimod, at folk udråbes som “djævelens advokat”, når de drister sig til at pege på de risici som er forbundet med en evt. uranudvinding. Men det er nu engang sådan: at hvis vi ikke kan pege på risikomomenterne ved en uranudvinding, så kan vi lige så godt lade være med at debattere spørgsmålet.

Inuit Ataqatigiit vælger dialogen og debatten. Det gør vi fordi, vi er optaget af at folk bibringes den nødvendige viden samt at folk træffer en beslutning på et oplyst grundlag. Når man først begynder at beskylde folk for at være “djævelens advokat” omkring et spørgsmål – så er det samtidig en erkendelse af et manglende viden og indsigt omkring spørgsmålet.

Derved afspores en nødvendig og vigtig debat og erstattes i stedet af en ordkrig om hvem der er dygtigere end andre. Med andre ord ønsker landsstyrekoalitionen i deres iver efter at igangsætte en uran-udvindig, ikke en debat som bygger på argumenter. Med en understregning af min usvækkede modstand imod uran-udvinding, skal jeg hermed på vegne af Inuit Ataqatigiit invitere til fornyet uran-debat.