Kilde: Aaja Chemnitz Larsen


Ordførerindlæg ifm. Arktisk redegørelse

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. oktober 2020

Det er derfor helt naturligt, at vi skal høre de personer der bor i de grønlandske bygder og de mere end 500 mennesker der er fraflyttet. Mit budskab er stadig at stærke bygder bør styrkes og bygder, der affolkes og har ringe livsgrundlag bør modtage særlig opmærksomhed. Tryghed og økonomisk og menneskelig udvikling bør ikke være for de få, men for alle

Åbningstale 2020

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. oktober 2020

Igennem, hvad der kun er en menneskealder, har Grønland gennemgået en rivende udvikling. Mange ting er lykkedes, men udviklingen har også været mangelfuld og er kørt ud af et sidespor. Politiske skandaler om nepotisme, korruption og dårlig dømmekraft i Naalakkersuisut står i kø i grønlandsk politik i disse dage. Alt for manges hverdag er blevet for hård. Uligheden er steget. Vi har negligeret vigtige dagsordener fordi de var svære at tale om

Arktisk redegørelsesdebat 2019 - Aaja Chemnitz Larsens ordførertale

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 17. oktober 2019

Tiden er løbet fra, at danske politikere bestemmer over Grønlands udenrigspolitik. Ordene er statsministerens. Inuit Ataqatigiit er yderst enig i betragtningen. Behovet for at styrke Grønlands udenrigspolitiske rolle er påtrængende og nødvendigt. Mere end nogensinde før er der brug for at kæmpe for et mere ligeværdigt partnerskab. Ikke ved at dvæle ved fortiden, men i høj grad ved at se frem

Ordførerindlæg ved 1. behandling af forslag til finanslov 2018

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 8. september 2017

Alle tre områder er politikområder, som Danmark varetager på vegne af Grønland. I efteråret 2017 vil en del af disse forbedringer ske ved nye indsatser under det kommende forsvarsforlig og kriminalforsorgsforlig. Forlig, som vi dog ikke er inviteret med til.

Et tryggere grønland - Nye tiltag til et styrket justitsvæsen

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. marts 2017

Udspillet er en samlet plan for at løfte justitsområdet, så det svarer til et moderne og stærk retssamfund under løbende udvikling. Effektiviseringer på justitsområder bør omfordeles til at sikre forbedringer, herunder et løft af kompetenceniveauet og rimelige løn- og arbejdsvilkår.

Handling frem for snak i både Grønland og i Danmark

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. november 2015

Hvornår har et af de danske partier sidst af egen fri vilje kæmpet for flere kommunefogeder eller for flere midler til justitsområdet i Grønland? Det ville være et godt sted at starte.

Ordførertale ved redegørelsesdebat om Nordisk Forsvarssamarbejde

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. oktober 2015

Regeringen fastholder en linje, som handler om et fredeligt og sikkert Arktis. Det er vi fra Inuit Ataqatigiit glade for. Dette er i god tråd med intentionerne fra Stoltenberg-rapporten samt Ilulissat-erklæringen

Ordførertale i forbindelse med redegørelse om samarbejdet i Arktis

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. oktober 2015

Relationen mellem Grønland og Danmark er i et globalt perspektiv et forbillede for oprindelige folk. Den politiske selvbestemmelse, som vi i fællesskab har opnået, kan vi være stolte af. Grønland er i forhold til mange andre oprindelige folk i verden nået langt på kort tid

Tale ved Folketingets åbning 8. oktober 2015

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. oktober 2015

Lad os huske på, at vi er en del af et Rigsfællesskab med en understregning af, at det er et fællesskab og i et sådant hjælper man hinanden. I indledningen til Selvstyreloven beskrives dette netop som præmis for Grønlands Selvstyre. Vi bør derfor have et fælles ønske om at styrke Rigsfællesskabet og det grønlandske samfund generelt. Det betyder også, at det er lovligt at blande sig i debatten.

Er retssikkerhed ikke sexet, så udgør det altså et af fundamenterne i vores samfund

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. september 2015

Regeringen vil opprioritere løbende at opdatere lovgivningen for Færøerne og Grønland på områder, som Danmark har ansvaret for. Vi vil arbejde for en standard på danske ansvarsområder på Færøerne og i Grønland, som svarer til standarden i Danmark, med de særlige fravigelser, der kan begrundes i de færøske og grønlandske forhold.

Inuit Ataqatigiit: Historisk ærgerlig prioritering

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. juli 2015

At man vælger, at give denne post til et dansk folketingsmedlem, tilmed en uprøvet politiker, viser, hvor lidt man respekterer Grønland og grønlændernes eget valg

IA: De grønlandske vælgeres afgørelse respekteres ikke

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 2. juli 2015

Princippet er ellers, at det største grønlandske parti får tildelt formandsposten i Grønlandsudvalget, men det ser ud til at være omfortolket af Socialdemokraterne og Siumut til at være det parti, der er størst til landstingsvalget og til kommunalvalget.

Slip familierettens gidsler fri

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 15. juni 2015

I 2007 fik Danmark en ny forældreansvarslov. Med denne lov blev flytning indenfor Rigsfællesskabet begrænset til kun at omfatte Danmark. Der blev dermed skabt en ny hindring for fri bevægelse i Rigsfællesskab. I loven sidestilles Grønland og Færøerne med udlandet.

Retssikkerhed for alle borgere - også for forbryderne

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 11. juni 2015

For at skabe den nødvendige balance i systemet er det i den ”nye” retsplejelov angivet, at det danske Justitsministerium kan antage en Landsforsvarer til at varetage opgaverne med uddannelse og rådgivning af forsvarene. Selvom, der nu er gået mere end 5 år siden loven er trådt i kraft, er der ikke udpeget en Landsforsvarer.

Aaja Chemnitz Larsen – til folketinget

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Vi skal bryde fordomme om grønlændere i Danmark og sikre mere viden om Grønland i Danmark.

Førtidspensionsreformen bør sidde ”lige i skabet”

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 6. maj 2015

Landsstyret indrømmer selv, at kommunerne i dag ikke gør fuld nytte af de midler der afsat til revalidering. Det er et tydeligt tegn på at det er ikke udelukkende er loven der skal ændres, men også indsatserne i kommunerne skal forbedres

Vi kræver et nyt landsstyremedlem for sundhed

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. marts 2015

Vi har i familie og sundhedsudvalget forsøgt at holde møde med det nu ansvarlige landsstyremedlem for Sundhed, men det er indtil videre ikke lykkedes os. Grunden er at der helt klart er massive problemer indenfor det sociale område som bliver prioriteret af medlemmet for området

Viden giver indsigt og motivation til politisk arbejde

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. marts 2015

Formålet med orienteringsrunden er at indsamle viden fra de mennesker der til daglig arbejder med de svære og ofte vanskelige områder. Viden som kan bidrage med vigtige informationer som medlemmerne kan tage med sig i udvalgsarbejdet.

Er der tid til at forebygge når man har travlt med at slukke brande?

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. marts 2015

Til forårssamlingen i Landstinget har vi valgt, at stille forslag om, at der fastsættes vejledende sagstal for hvor mange sager man kan sidde med som sagsbehandler. Dette har været foreslået af Socialrådgiverforeningen NISIIP i mange år uden held.

Landsstyret har selv godkendt Pituffik-kriterierne

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. februar 2015

I denne uges AG fremgår det, at landsstyret nu bestiller en advokatundersøgelse af forløbet. Vi stiller dog spørgsmålstegn ved om en bestilt advokatundersøgelse er uvildig nok. Det er jo før set, at landsstyrets bestilte advokatundersøgelser er brugt som partsindlæg af landsstyret.

Minihaller til 240 mio kr. uden finansiering

Bendt B. Kristiansen, kandidat til Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. november 2014

Siumut lover, at opføre minihaller i bygder med minimum 200 indbyggere som del af valgkampen. Inuit Ataqatigiit har svært ved at forstå, at man kan love anlæg for så stort beløb uden at have en plan for hvordan man finansierer det.