Kilde: Agathe Fontain


Hvad er en betænkning?

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. juli 2015

Lad mig gøre det helt klart: Revisionsudvalget har ikke begået nogen fejl, og politiets beslutning om ikke at rejse tiltale er ikke udtryk for, at der ikke var noget at kritisere i fh.t. Aleqa Hammond eller andre politikeres embedsførelse

Bombesprængt landskasseregnskab blev færdiggjort

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. juni 2015

Aleqa Hammond havde opbygget en gæld, og nævnte dato havde en afdragsgæld på 106.363,27 kr. Der var tale om betaling for rejse af familiemedlemmer, regninger til minibar i restauranter og des lige, samt betaling af Selvstyret for leje af privatudlejning. Gælden var i flere omgange blevet rykket for, uden held, og først den dag da Revisorerne skrev til Revisionsudvalget blev disse betalt.

Der var flere misbrug

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Aleqa Hammond siger, at alle folk fejler. Men ikke alle folk misbruger Landskassen som kassekredit og bruger midler uden for loven. Udtalelserne er respektløse overfor hele det grønlandske samfund. Hun burde i stedet i det mindste vedkende sig misbrugene

Besparelse af læger i mindre byer

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. april 2015

Ittoqqortoormiut og Qaanaaq ligger meget langt fra de nærmeste byer, og kvalificeret lægehjælp er yderst nødvendigt. Får man ikke den rette behandling i så afsides områder, kan det handle om liv eller død

100 dage uden retning

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 16. april 2015

Inuit Ataqatigiit kan ikke acceptere, at landskassen bruges til uberettigede fyringer eller til et økonomisk ”plaster på såret”, når der sker afskedigelse uden officiel forklaring. Det skaber myter og uro i administrationen, og det er ikke den type historier vi ønsker at forbinde med den offentlige administration

Urene linjer

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 22. februar 2015

Kim Kielsen kan selvfølgeligt som Siumuts formand vælge at bede Nick Nielsen om et dementi, hvis han mener det er berettiget. Men Kim Kielsen kan ikke som formand for landsstyret bede en folkevalgt om noget og slet ikke via en af Selvstyrets embedsmænd

Inuit Ataqtigiits landstingsgruppe er i gang med arbejdet

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. december 2014

I forbindelse med den konstituerende samling har vi ellers foreslået koalitionspartierne, at man spredte magten i Landstinget ved at give nogle af formandsposterne eller næstformandsposterne i udvalgene til oppositionen. Det er ikke første gang IA foreslår dette. Dengang vi var det største parti tilbød vi formandsposter til oppositionen, hvilket de afslog.

Lad ikke udsatte børn betale prisen

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. november 2014

IA opfordrer til at de udsatte børn ikke betaler prisen for en politisk uenighed, men at man for børnene og landets skyld arbejder for stabilitet og en langsigtet indsats. Ikke kun som nyt valgtema, men som helt konkrete handlinger og prioriteringer

Inuit Ataqatigiit vil have åbenhed

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. november 2014

Revisionsundersøgelsen fra Deloitte har inkluderet Inuit Ataqatigiits tidligere medlemmer af landsstyret Maliina Abelsen, Mimi Karlsen, Ane Hansen, Ove Karl Berthelsen og Agathe Fontain.

Samfundets psykiske syge

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 26. juni 2014

Én ud af 3 personer kan i løbet af sit livsforløb blive ramt af psykiske lidelser, mere eller mindre alvorligt. Det berører ikke blot den enkelte syge men har også store konsekvenser for familier og pårørende.

Hvordan går det med telepsykiatrien?

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. december 2013

Vil der komme særlige indsatser, således af det daglige arbejde i tele­psykiatrien kan afvikles på grønlandsk?

IA den eneste opposition

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 6. november 2013

Vi fortsætter vores konstruktive samarbejde med alle Landstingets partier med udgangspunkt i Inuit Ataqatigiits politik og ideologi.

Vores børn har det godt

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 27. januar 2012

Undersøgelsen fandt således flere børn med et godt helbred og flere børn, der vurderede deres livskvalitet som den bedst mulige i 2010 i forhold til i 2006.

Svar § 37.1 196/2011 Opfølgende spørgsmål om tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 1. november 2011

TB er en sygdom, der rammer skævt i befolkningen, så nogle borgere, oftest de dårligst stillede, har større risiko for at få TB. Det gælder således bygdeboere, personer med dårlige sanitære forhold i boligen, arbejdsløse, hjemløse og personer som ryger eller som drikker meget alkohol.

Redegørelse om børne- og ungestrategien - EM2011 43

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 21. oktober 2011

Børne- og ungestrategien skal ikke alene være en strategi for de børn og unge, som har det vanskeligst. Strategien omfatter alle børn, men indeholder naturligvis mange initiativer, der er målrettet børn, unge og familier, der har et særligt behov for hjælp og støtte. Strategien har således fokus på at skabe lige muligheder for udvikling og trivsel for alle børn og familier i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Besvarelse af § 37 spørgsmål om tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 4. maj 2011

Landsstyret og sundhedsvæsenet i Grønland har stor fokus på TB og på, at den grønlandske tuberkulosestrategi omkring opsporing og behandling er den bedst mulige.

Tuberkulosesituationen og den videre bekæmpelse af tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 27. april 2011

De hidtidige tuberkulosestrategier har ikke haft den ønskede effekt på tuberkuloseforekomsten. I 2010 steg antallet af tuberkulosetilfælde til 114, hvilket er en meget høj forekomst. Stigningen skyldes primært et øget antal tilfælde i Nanortalik, Nuuk og Tasiilaq. I 2010 blev der også diagnosticeret det første tilfælde af tuberkulose med bakterier, der var modstandsdygtige for 2 af de 4 stoffer, der normalt behandles med

Første skridt mod et tættere arktisk samarbejde om sundhed

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 17. februar 2011

De arktiske lande står over for en række fælles udfordringer på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. en stigende forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme og udbredelsen af smitsomme sygdomme, psykiske sygdomme, misbrug og selvmord.
Tilknyttede tekster:

Åbningstale ved Arktisk Sundhedsminister

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 16. februar 2011

Until this year, the structure of the health care system has been unchanged from the 1920s, despite the advantages provided by modern transportation and a well-developed telecommunication system. (Talen findes kun på engelsk).

Nyt patienthjem i København

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. december 2010

Frem for selv at opføre patienthjemmet har sundhedsvæsenet valgt at indgå en kontrakt om langtidsleje af bygningen. Patienthjemmet i Brønshøj vil blive solgt, når det nye patienthjem er klar til indflytning.

Landsstyret har fokus på det psykiatriske område

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 30. november 2010

Medlem af landsstyret for Sundhed Agathe Fontain svarer på Astrid Fleischer Rex´s kritik om at sundhedssystemet ikke er godt nok, hvad angår det psykiatriske område.

NunaMed konferencen 2010

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. september 2010

I 1990’erne fandt børnelæge Inge Merete Nielsen under besøg på Østkysten flere børn med dårlig trivsel, gulsot, hudkløe og som havde besvær med at omsætte visse fødemidler. Børnene blev allerede syge i 1. levemåned og alle var døde, inden de nåede voksenalderen.

Dialog om fremtidens alkoholbehandling

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. august 2010

På temadagen vil der være oplæg om alkoholproblemer i en grønlandsk kontekst, behandlingsformen i Grønland i dag, alkoholbehandleres uddannelsesmæssige baggrund, behandlingsformer på alkoholområdet og de danske kommuners erfaringer med overtagelsen af alkoholområdet.

Aftale med Island om sundhedsfagligt samarbejde

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. juni 2010

Samarbejdsorganet har til opgave at forberede og udvikle aftaler vedrørende akutte patienter, kroniske patienter, ambulante patienter, køb/salg af kirurgi og andre ydelser, rekruttering af sundhedsfagligt personale til Grønland, uddannelse og efteruddannelse af sundhedsfagligt personale, udvikling af sundhedsfremme, sundhedsforskning m.v.

Tale til psykiatridagen

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 12. april 2010

Det skønnes, at der i Grønland er ca. 900 svært psykisk syge patienter, som er i kontakt med det psykiatriske system, og et ukendt antal patienter med mindre invaliderende psykisk sygdom som angst og lettere depression, der følges af distriktslæger udenfor det psykiatriske system.

Mini-seminar om sundhedsreformen

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. februar 2010

Sundhedsreformen er et igangværende projekt, der kræver et stort engagement af alle involverede, ikke mindst de ansatte i sundhedsvæsenet. Fremlæggelserne fra de to pilotregioner: Sundhedsregion Qeqqa og Sundhedsregion Disko viser, at personalet arbejder loyalt og målrettet for at leve op til intentionerne med reformen, nemlig at levere den bedst mulige sundhedsbetjening til befolkningen uanset bosted.

Venteliste nedbringes med 311 operationer

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. februar 2010

Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får nedbragt ventelisten for operationer betydeligt. Afvikling af ventelisterne har høj prioritet i landsstyret. Hverken samfundet eller befolkningen kan være tjent med, at folk går rundt i årevis og venter på en operation med tabt arbejdsindsats og livskvalitet til følge.

Svar til jordmødre

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. februar 2010

Jeg vil gerne understrege, at der bruges mange ressourcer på at rekruttere jordemødre. Den ledende jordemoder bruger således tre måneder om året af sin arbejdstid på rekrutteringsrejser, netop for at hun kan fokusere på rekruttering af jordemødre.

Første skridt mod en reform af sundhedsvæsenets struktur

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 18. december 2009

Ændringen af sundhedsvæsenets struktur udgør en nødvendig reform af den nuværende 83 år gamle struktur. Ud over oprettelsen af regioner, bygger reformen også på øget brug af telemedicin og uddannelse af det fastansatte personale, som herefter vil kunne varetage nye opgaver.

§36-spørgsmål: Sundhedsvæsenets mulighed for at hjemtage og ansætte arbejdskraft fra udlandet

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 16. december 2009

Sundhedsvæsenet har igennem de seneste år igangsat en række initiativer udenfor Danmarks grænser, for at få flere fastansatte indenfor de områder, hvor rekrutteringsproblemerne har været størst. Her kan nævnes læger fra Polen, sygeplejersker fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Filippinerne og senest er der igangsat et arbejde med ar rekruttere personale fra Holland.

Vellykket sundhedspolitisk seminar

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. oktober 2009

Ved seminaret stod en række fagfolk frem og fortalte om de udfordringer sundhedsvæsenet står over for blandt andet i forhold til økonomi, rekruttering, ventelister og livsstilssygdomme.

Mærkesager og målsætninger på sundhedsområdet

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 7. oktober 2009

Reformen bygger på oprettelsen af sundhedsregioner, da større enheder vil gøre det muligt at rekruttere det nødvendige sundhedspersonale. Reformen bygger også på øget brug af telemedicin og uddannelse af det fastansatte personale, som herefter vil kunne varetage nye opgaver.

Politisk Økonomisk redegørelse

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 15. maj 2009

At læse beretningen, og at se Hans Enoksen i Qanorooq udtale sig, at der er masser af penge i landskassen hænger ikke helt sammen.

Dødsfald hos et pensionistpar

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

For at efterkomme disse problemer foreslår jeg, at den efterladte bliver tildelt den afdødes pension i de efterfølgende to måneder, således vil den efterladte på nemmere måde overkomme de problemer på økonomisiden, således at vedkommende får tid til at forberede sig til opretholdelse af livet som enlig

Har Landsstyret mistet overblikket?

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Karna Jokumsen
Fredag d. 4. oktober 2002

I henhold til Lov om Ligestillingsråd skal Rådet rådgive borgere og politikere såvel centralt som kommunalt ... Mener Landstinget politikere, at denne rådgivning ikke længere er nødvendig og hermed indskrænker den demokratiske proces i samfundet?

Har du restance bliver du smidt ud!

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. november 2001

Hvis INI’s hensigt bliver ført i livet, og hvis politikkerne ikke gør noget ved sagen, kan du så forestille dig hvor mange der bliver smidt ud af deres boliger? Og hvor skal disse mennesker så bo?