Hvordan går det med telepsykiatrien?

Vil der komme særlige indsatser, således af det daglige arbejde i tele­psykiatrien kan afvikles på grønlandsk?

Torsdag d. 12. december 2013
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Telemedicin.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål:
Begrundelser:
Læs også


I henhold til Inatsisartuts forretningsorden § 37 fremsender jeg følgende spørgsmål til
landsstyret:

Spørgsmål:
  1. Hvordan går det med telepsykiatriordningen på kysten?
  2. Vil der komme særlige indsatser, således af det daglige arbejde i tele­psykiatrien kan afvikles på grønlandsk?
  3. Hvis der er problemer, hvad er udfordringerne så?
  4. I følge nyheder fra DIH står A1 til den næste fornyelsesindsats. Følger arbejdet de planlagte ændringer?
  5. Er der udfordringer i bygningsdelen?
  6. Er der andre og nye informationer om arbejdsmiljøet?

Begrundelser:
I foråret 2010 drøftede man i Landstinget Redegørelse for det psykiatriske område under dagsorden nr. 99. (Redegørelse for det psykiatriske område 2010, FM/99).

Der var mange anbefalinger. Det er nødvendigt, at man tager anbefalingerne alvorligt, idet der jo er mange psykisk syge i vort land. Og vi bør som helhed arbejde fortløbende for at forbedre indsatserne for de psykisk syge.

Særligt uddannet personale er en mangelvare, især ude på kysten. Sådan er det også for fagligt indsigtsfuldt personale indenfor psykiatrien. Vi har kun en grønlandsk talende medarbejder indenfor området for øjeblikket. Det er ønskeligt, at der bliver ansat flere grønlandsk talende eksperter. Vi er jo vidende om at sproglige misforståelser har resulteret i ukorrekte rapporter om de psykisk syge.

I bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenets arbejde kan telemedicin betragtes som et godt værktøj.

Sådan kan man jo også betragte telepsykiatrien, derfor er det bydende nødvendigt, at arbejde med telepsykiatri er troværdig og pålidelig. Derfor må vi gøre særlige indsatser for at forbedre arbejdet.

Læs også
Psykiatrisk poliklinik over telenettet