Kilde: Agnethe Davidsen


Nuup Kommuneas økonomi

Agnethe Davidsen
Lørdag d. 26. oktober 2002

Kommunen benægter ikke, at man har haft, og til dels stadig har, en række problemer i administrationen, det kan næppe undgås, når man tager i betragtning, hvor kompleks en opgave forvaltningsvirksomhed er, men uanset disse problemer så kan kommunen ikke genkende det billede af en organisation i opløsning og kaos, som AG prøver at fremmane

Per Berthelsen og revolverpolitik

Agnethe Davidsen
Fredag d. 11. oktober 2002

Kendsgerningerne er, at en kommunalbestyrelse er valgt til at træffe valg på demokratisk vis, og det er også sket i denne sammenhæng. Per Berthelsen må se i øjnene, at flertallet ville noget andet end han ville - og respektere det

Nuuk har plads til alle

Agnethe Davidsen
Torsdag d. 25. april 2002

Som byens borgmester vil jeg ikke være med til at nægte mange velkvalificerede og videbegærlige unge, som er født og opvokset i Nuuk, ansættelse blot med henvisning til, at de ikke er dobbeltsprogede

Grønlands største bingo II

Agnethe Davidsen
Lørdag d. 19. januar 2002

Som du selv nævner, er det næsten umuligt at bevise om en bygherre fungerer som »stråmand« i byggeperioden, men problematikken er selvfølgelig og bør indgå i en samlet vurdering ved en eventuel ændring af reglerne

Siumuts grundprincipper

Agnethe Davidsen
Jonathan Motzfeldt
Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 15. december 2000

Det skal i denne sammenhæng siges, at der skal gøres en forstærket indsats for, at mennesker udefra, der bosætter sig i vort land, og som hermed bliver vore naboer, hurtigere kan integreres i samfundet, specielt med hensyn til sproget

Forfejlet kritik

Agnethe Davidsen
Fredag d. 19. marts 1999

Nuup Kommunea har de seneste år sat turbo på boligbyggeriet, netop fordi vi erkender, det er et stort problem, som skal løses. I de kommende tre år vil kommunen bygge 238 nye boliger, foruden de boliger, som vil blive bygget af private. Vi har igangsat et stort byggemodningsprogram, netop for at de private også skal få mulighed for at bygge boliger.