Kilde: Aleqa Hammond


Aleqa Hammonds tale ved Folketingets åbning den 8. oktober 2015

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 9. oktober 2015

Selv om jeg er valgt for Siumut, og som alle andre i dette Ting ifølge grundloven kun er ansvarlig overfor mig selv og de vælgere, der har stemt mig ind, vil jeg gerne slå fast, at jeg opfatter mig selv som en repræsentant for hele den koalition, som i dag regerer det grønlandske Selvstyre.

Råstofområdet er en prioritet – også i forholdet til andre lande

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 20. marts 2014

Grønlands olie- og mineralstrategi for de kommende fem år er nu blevet vedtaget af landsstyret. Olie- og mineralstrategien sætter retningen for Selvstyrets prioriteringer for de kommende fem år på råstofområdet.

Nytårstale 2014

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 2. januar 2014

Vi har forsømt at debattere og behandlet de begivenheder, de kolonistrukturer samt de forhold, der i nogle tilfælde eksisterer i mellem befolkningsgrupperne i Grønland den dag i dag. Disse forhold og debatter, har vi behov for at få i gang under faste ordnede rammer.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 197 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 18. oktober 2013

Det kan bekræftes at Formanden for landsstyret opfordrede Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departement.

Åbningstale ved formand for landsstyret, Aleqa Hammond

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 13. september 2013

I perioden 1990-2011 har 1108 personer valgt at tage deres eget liv. Det er næsten ligeså mange, som der bor i Qasigiannguit-by. Det er skræmmende og ulykkeligt! Jeg er sikker på, at vi der sidder i denne forsamling, og mange af vore medborgere, der lytter med på radioen kender nogen, som de har mistet på grund af selvmord. Vi har alle familiemedlemmer eller venner, som vi har mistet på grund af selvmord.

Arktis på dagsordenen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 5. september 2013

Jeg har været i tæt dialog med Helle Thorning-Schmidt omkring mødet med præsident Obama – også på dette års rigsmøde – afholdt i sidste uge i Danmark - men den danske regering har altså knap en uge efter rigsmødets afholdelse valgt at se stort på at Danmark og Grønland har en aftale om at så længe Grønland og Arktis er på dagsordenen i internationale møder, så skal Grønland også deltage i møderne.

Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 30. august 2013

Enighed med Canada sikrer, at Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet. Aftalen styrker Grønlands muligheder for at deltage aktivt i samarbejdet.

Formandens Departement søger en Retschef, der samtidig er leder af Lovafdelingen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Landsstyret
Onsdag d. 21. august 2013

Kvalifikationskrav: Politisk tæft, Lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation

Landsstyret er meget opmærksom på, at ...

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 12. juli 2013

... de almindelige habilitetsregler overholdes generelt og også specifikt for de enkelte medlemmer af landsstyret. Herunder også i de tilfælde hvor de enkelte medlemmer før de tiltrådte som medlemmer af landsstyret har haft erhverv eller hverv med en mulig interessekonflikt i forhold til hvervet som medlemmer af landsstyret.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 100 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 9. juli 2013

Det kan oplyses at der er tale om en skriftlig aftale der bekræfter en allerede indgået mundtlig aftale. Det er sædvanligvis ikke praksis at aftaler indgås på denne måde.

§37 Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 4. juni 2013

Allerede i foråret 2012 blev det af daværende Formand for landsstyret fremlagt, under et møde med Udenrigsminister Villy Søvndal, muligheden for Grønland at trække sig ud af Arktisk Råds arbejdet såfremt situationen ikke blev løst. Landsstyret har derfor ikke indført et nyt løsningsforslag ift til problematikken.

Danmark, Grønland og Færøernes deltagelse I Arktisk Råd samarbejdet

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 22. maj 2013

Vi håber, at der snarest muligt vil blive skabt grundlag for, at Grønland igen kan deltage fuldt ud i Arktisk Råds arbejde – og det vil vi arbejde aktivt for.

Landsstyret stiller arbejdet i Arktisk Råd i bero

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 14. maj 2013

Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele.

Landsstyreformand Aleqa Hammonds første tur til Danmark

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 17. april 2013

Et besøg, der vil gå over i historien. Ikke kun fordi det er første gang to kvindelige regeringsledere mødes, men også fordi der startes en ny tradition for, at landsstyreformanden møder Dronningen ved sit første besøg i Danmark.

Respekt

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 12. april 2013

Siumut er stolt af vores koalitionspartnere Partii Inuit og Atassut

Et samlet land – Et samlet folk Koalitionsaftale 2013 - 2017

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Tirsdag d. 26. marts 2013

Om kolonitidens indvirkning For at lægge afstand til koloniseringen af vort land, er det nødvendigt at der finder forsoning og tilgivelser sted. Der udarbejdes en handlingsplan for dette.

Siumut vil samarbejde

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 3. januar 2013

Vi er et rigt folk – jeg ønsker at dette vil kendetegne os i det nye år.

Giv os tid til at behandle en lov der vil ændre hele samfundet

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 1. november 2012

Det lader til, at koalitionen ikke har forstået forskellen på et bredt forlig og et nationalt kompromis. Et bredt forlig kan vi medlemmer af Landstinget grundlæggende aftale over en frokost i kantinen. Et nationalt kompromis kræver reel høring og inddragelse af de mange gode kræfter og organisationer, der hører hjemme i vores land.

Løftebrud af dimensioner!

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 27. september 2012

I landsstyrets koalitionsaftale fra 2009, side 7 fremgår det følgende: ”Landsstyret er ikke tilhænger af, at skatte- og afgiftstrykket bliver højere, end det er i dag,..” I løbet af de 3 forgangne år, har man løbende indført den ene afgift efter den anden som henter penge fra borgernes lommer. Bemærk, at disse afgifter hentes direkte fra borgernes lommer.

Lad os stå sammen om råstofferne

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 28. juni 2012

Råstofområdet er den vigtigste vej mod et selvstændigt og økonomisk selvbærende Grønland, hvilket vil sige, at denne vej er en vej mod stadigvæk mere uafhængighed af bloktilskuddet fra Danmark. Vi har vilje til at nedtrappe vores økonomiske afhængighed af bloktilskuddet.

Siumuts samlede udmelding om storskala projekter

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 25. maj 2012

Lad det være sagt engang for alle med store bogstaver: ”SIUMUT STØTTER ALCOA PROJEKTET FULDT UD” helt i tråd med udmeldingerne fra den grønlandske befolkning deriblandt borgerne i Maniitsoq. Spliden ligger således et helt andet sted, nemlig i landsstyret og i deres primære bagland.

Giv ikke vores råstoffer gratis væk

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 23. marts 2012

Indledningsvist skal jeg komme med en rettelse i Sermitsiaq journalistens betragtninger om aftenenes forløb. Der var ikke bare knap 75 fremmødte, men der var ikke mindre end 200 fremmødte og journalisten skriver at der ikke var den store debat, dette er heller ikke korrekt. Der var ikke mindre end 25 udover oplægsholderne der fik ordet, så der var en rigtig god debat.

Siumut kan ikke annoncere arrangement via TV skiltereklamer

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 20. marts 2012

Siumut har arrangeret et borgermøde om råstoffer i Katuaqs lillesal den 21. marts kl. 18.30-21.30 og denne invitation vil vi gerne bringe til borgerne via TV skiltereklamer, ligesom vi tidligere har gjort det i januar og februar. Nu må vi ikke reklamere om arrangementet via TV.

Hvordan hænger det nu sammen Demokrater?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 15. marts 2012

Skal vi i gang med at ophæve den tåbelige o-tolerance omkring uran, som de har været parat til at æde alene for at få regeringstaburetter? Eller skal vi i gang med at tigge Danmark om tilskud til alle de områder, Demokraterne ikke selv synes vi skal afsætte penge til?

Landet og folket som udgangspunkt

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 18. januar 2012

Siumut siger ja til råstofudvinding. Siumut siger ja til den nye industri. Siumut siger ja til nye arbejdspladser. Siumut siger ja til indtægter fra råstofsektoren. Hvis vi skal skabe større økonomisk råderum til gavn for landet og befolkningen, så kræver det at vi har en politik der sikrer dette.

Aleqa Hammonds nytårstale 2012

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 6. januar 2012

Vi har oplevet historisk mange underskriftsindsamlinger samt historisk mange demonstrationer. Dette viser at folket hverken er trygge eller tilfredse med den måde samfundet styres på. Det som skinner igennem er, at man ytrer og styrer hen over hovederne på befolkningen.

Maliina Abelsen taler usandt i Qanorooq

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Allerede efter første behandlingen af finansloven har Siumut mødtes med Maliina Abelsen og drøftet finanslov og mulige indtægter. Og allerede den gang har Siumut talt med landsstyremedlemmet om vores forslag om afgifter på afgivelse af tilladelse til efterforskningstilladelser og brug af landet i råstofsektoren.

Formanden for landsstyret følger Siumuts opfordring

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 2. november 2011

Siumut finder det utroligt vigtigt, at få afklaret spørgsmålet om CIAs formodede hemmelige transportflyvninger i den grønlandske luftrum og land samtidig også få afklaret spørgsmålet om hvorvidt den danske regering har givet bemyndigelse til denne aktivitet.

Besvarelse af §37, stk. 1 spørgsmål 192 om de formodede CIA flyvninger

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 20. oktober 2011

Jeg har bedt om et møde med den nye udenrigsminister under Nordisk Råds session i København, hvor jeg blandt andet vil tage det her spørgsmål op. Jeg vil netop fremføre ønsket fra flertallet i Landstinget om, at der skal være fuld transparens i sager, som omhandler eller har interesse for Grønland.

Så er det nu, Kuupik Kleist og Jens B. Frederiksen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Søndag d. 16. oktober 2011

Samtidig kunne de så kræve, at der blev indledt forhandlinger om, at vi selv fremover overtager kontrollen med vores eget luftrum – hvilket vel burde være den mest åbenlyse konsekvens af hele denne triste affære.

Alle kræfter til bekæmpelse af arbejdsløshed

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 15. juni 2011

Stilstand i samfundet, stigende arbejdsløshed, ingen arbejde til håndværkerne, produktionsanlæg som står stille og ikke mindst færre der betaler til landskassen kan vi ikke bære i længden. Alle sejl må sættes til for at sikre arbejde til alle

Børn der er sultne

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 10. juni 2011

Vi hører via medierne og opringninger fra befolkningen, at man ikke har noget at leve af mere. Børn bliver sendt i skole uden madpakker, idet der ikke er brød at smøre.

Udvikling i råstofsektoren til næste valgperiode

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 7. juni 2011

Siumut vil sikre ved lovgivningen, at store selskaber der kommer til Grønland for at efterforske og bore skal i første omgang altid betale millioner af afgiftskroner til landskassen hvis de vil serviceres og komme i betragtning i licitationsøjemed af det grønlandske system.

Hvornår offentliggøres transportkommissionens betænkning på grønlandsk?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 5. maj 2011

Det officielle sprog i Grønland er grønlandsk og jeg mener, at hvis befolkningen skal have mulighed for at være med i en debat i et borgermøder, er det helt naturligt, at de har haft mulighed for at læse betænkningen på grønlandsk

Rigsfællesskabet må stå sammen som Arktisk stat

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 4. maj 2011

Eftersom Grønland er en del af den danske stat, er Danmark derfor et Arktisk stat. Derfor mener Siumut, at Grønland må have mere plads og indflydelse i den danske udenrigspolitik og mener, at Grønland må være mere i en partner i udenrigspolitiske sammenhænge hvor Danmark som Arktisk stat er med i dagsordenen.

Et nyt år med resultater

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 4. januar 2011

I disse år, hvor råstofudvindingen opstartes og udvikles er det Grønlands befolkning der til enhver tid skal have udbytte af det. Ved indføringen af Selvstyret har vi fået retten til undergrunden og det må stå centralt i vores fortsatte arbejde.

Klage over Sermitsiaq for injurier og brud på god presseskik

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 10. november 2010

Avisen Sermitsiaq og journalist Kurt Kristensen fremkommer i Sermitsiaq med injurier over for såvel Partiet Siumut som mig som formand for partiet, ligesom avisen og journalisten i overnævnte artikler i al tydelighed har brudt reglerne om god presseskik

Siumut udviser klarhed, målrettethed og fokus på sine målsætninger

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 13. oktober 2010

I stedet har landsstyret fremalgt et forslag til finansloven som generelt forværrer velfærdet for landets befolkning, da den ikke søger at fremme beskæftigelsen og økonomisk vækst. Dermed skal befolkningen affinde sig med de menneskelige og økonomiske tab ved ledighed og stigende antal virksomhedskonkurser.

Siumuts ordførerindlæg til åbningsdebatten

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 23. september 2010

I Formanden for landsstyret tale står i side 1 følgende: ”Sandheden er jo den, at problemerne i samfundet har rod i vores bosætningsmønster her i landet […]”. Jeg vil her, gerne spørge Formanden for landsstyret om han virkelig mener, at befolkningen har problemer i forhold til hvor de har bosat sig?

En nation under opbygning

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 22. september 2010

I dag er der stort set ingen begrænsninger i danske virksomheders muligheder for at være aktive på det grønlandske marked. Samtidigt er det meget vanskeligt for grønlandske virksomheder at konkurrere med danske virksomheder på grund af manglende volumen på hjemmemarkedet, men også på grund af manglende uddannelse og dermed manglende produktivitet i virksomhederne. Den eksisterende ulige konkurrence mellem danske og grønlandske virksomheder på det grønlandske marked bør omdannes til et samarbejde i form af f.eks. joint-ventures, hvor grønlandske virksomheder får mulighed for at opbygge deres kompetence og dermed udvikle sig på lige fod med de danske virksomheder.

Forslag til fremme af undervisningsmaterialer for borgere der ikke har grønlandsk som modersmål

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Mandag d. 3. maj 2010

Der er mange som egentlig ønsker at lære sproget grønlandsk men ikke kan fordi de mener, at der ikke er undervisningsmaterialer og undervisere nok. Derfor mener jeg, at landsstyret skal arbejde for, at sikre at den del af befolkningen som ikke taler grønlandsk skal have så gode værktøjer som muligt for at kunne lære sproget.

Grønland består af både byer og bygder

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 30. marts 2010

Vi har tidligere hørt det fra koalitionspartneren til landsstyret, demokraterne og nu hører vi det også fra GA. Man mener, at bygder og yderdistrikter belaster samfundet økonomisk og kan i sidste ende være årsag til at samfundet ikke kan være økonomisk selvbærende og at man derfor må lave prioriteringer således de mere økonomisk belastende skal lukkes ned.

§36-spørgsmål: En 4. bombe som ikke vides om der stadig findes eller ej

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 19. januar 2010

I formanden for landsstyrets udenrigspolitisk redegørelse står der, at han med den danske udenrigsminister skulle have rettet henvendelse til de danske sundhedsmyndigheder for at få en vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at få den danske regering søger nye oplysninger hos amerikanerne hvad angår plutoniumregnskabet.

Selvstyret forpligter

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 19. januar 2010

Jeg sender mine varmeste nytårshilsener til alle mine landsmænd og håber, at det nye år bliver et rigtigt godt år for Grønland.

§36 spørgsmål vedrørende hellefisk i Nordgrønland

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 23. oktober 2009

Jeg har opfordret fiskerne ved Upernavik og Uummannaq der har større fartøjer til at sejle sydpå til området omkring Ilulissat, hvor kvoten i området endnu ikke er opfisket. I forbindelse med krabbefiskeriet har jeg endvidere anbefalet at de fiskere der har fartøjer, der har udstyr til denne form for fiskeri, vil benytte lejligheden til at overgå til dette fiskeri i forvaltningsområder, der ligger udenfor de nuværende fiskekasser.

Grønlandsk deltagelse i klimatopmødet COP15

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. oktober 2009

§ 36 Spørgsmål: Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december? Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale? Hvem deltager og hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. oktober 2009

Svar på §36 spørgsmål: Da “Redegørelse om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab” blev behandlet var det nuværende landsstyre ikke enige i konklusionerne i redegørelsen. Landsstyret er fortsat ikke enige i konklusionerne i analysen fra Kim Ernst Consulting, og agter derfor ikke at anvende dem fremadrettet.

Hvilken form for velfærd tænker man på for bygderne?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Maliina Abelsen
Torsdag d. 15. oktober 2009

§ 36 spørgsmål: I landsstyrets fremlæggelse af finanslovsforslaget for 2010 bruges der som overskrift “velfærd” og i den forbindelse spørger jeg om hvilken form for velfærd man tænker på for bygderne i forslaget?

§36-spørgsmål: Hvad er man nået frem til af løsningsforslag til kvote spørgsmål?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Under behandling af punkt 97 i landstingssalen idag havde man spørgerunde fra salen til landsstyremedlemmet for fiskeri og i denne forbindelse spurgte Siumut til den kristiske situation med opfisket hellefiske kvoter som hellefiske-fiskerne er havnet i.

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Analysen blev foretaget af Ernst-Consulting og i vurderingen konkluderer man bl.a. “Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab er den bedste forudsætning for at sikre en langsigtet strategisk udvikling og effektiv levering af energiforsyningen i Grønland med størst mulige effektivitet”.

Siumuts kommentarer til landsstyreformandens åbningstale EM2009

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Denne tale er set med historiske Siumut briller den aller første tale fra Siumut i opposition. I dag er vi nået til begyndelsen af Selvstyrets første år i Inatsisartut, hvor vi skal drøfte mange vigtige dagsordenspunkter, og dette glæder vi os til i Siumut.
Tilknyttede tekster: