Hvilken form for velfærd tænker man på for bygderne?

§ 36 spørgsmål: I landsstyrets fremlæggelse af finanslovsforslaget for 2010 bruges der som overskrift “velfærd” og i den forbindelse spørger jeg om hvilken form for velfærd man tænker på for bygderne i forslaget?

Torsdag d. 15. oktober 2009
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Maliina Abelsen
Emnekreds: Bosætning, Bygder, Sociale spørgsmål.

I landsstyrets fremlæggelse af finanslovsforslaget for 2010 bruges der som overskrift “velfærd” og i den forbindelse spørger jeg om hvilken form for velfærd man tænker på for bygderne i forslaget?

I forbindelse med 1. behandlingen af finanslovsforslaget var landsstyremedlemmet for finanser ikke i stand til at besvare det ovennævnte spørgsmål og opfordrede mig til at stille et §36 stk 1 spørgsmål hvilket jeg så hermed fremsender.

Besvarelse af § 36 spørgsmål af 30. september 2009 fremsat af Aleqa Hammond (Siumut) vedr. velfærd i bygder i FFL 2010
Jeg vil gerne takke landstingsmedlem, Aleqa Hammond, for at vise interesse for landsstyrets velfærdspolitik. Ved brev af 30. september 2009 har lanndstingsmedlemmet i henhold til § 36 stk. 1 i Landstingets forretningsorden fremsat følgende spørgsmål:

I landsstyrets fremlæggelse af finanslovsforslaget for 2010 bruges der som overskrift ”velfærd” og i den forbindelse spørger jeg om hvilken form for velfærd man tænker på for bygderne i forslaget?

Et af landsstyrets fokusområder er øget velfærd, uanset om man bor i en by eller en bygd.

Velfærdskommission skal i den kommende tid foretage en grundig analyse af vores skatter og afgifter samt hele det sociale og boligmæssige tilskudssystem og samspillet mellem tilskudssystemerne. Dette arbejde skal føre frem til forslag om omlægninger, ændringer og tiltag mv., der skal øge velfærden for alle borgere i vores samfund, både i byer og bygder.

Foranlediget af landsstyrets særlige fokus på børn og unge har vi afsat 25 mio. kr. på finansloven for 2010 til nye indsatser på området. De 25. mio. kr. opfatter landsstyret som en langsigtet investering, der i fremtiden skal sikre øget velfærd for børn og børnefamilier i byer og bygder i hele landet.

Dertil bør det tilføjes, at landsstyret agter at hæve førtidspensionen fra juni 2010 med henblik på at hæve levestandarden for borgere med helbredsmæssige vanskeligheder. Igen skelnes der ikke imellem, om borgeren bor i en by eller en bygd.

Med venlig hilsen
Maliina Abelsen (IA)
landsstyremedlem for Sociale Anliggender