§36 spørgsmål vedrørende hellefisk i Nordgrønland

Jeg har opfordret fiskerne ved Upernavik og Uummannaq der har større fartøjer til at sejle sydpå til området omkring Ilulissat, hvor kvoten i området endnu ikke er opfisket. I forbindelse med krabbefiskeriet har jeg endvidere anbefalet at de fiskere der har fartøjer, der har udstyr til denne form for fiskeri, vil benytte lejligheden til at overgå til dette fiskeri i forvaltningsområder, der ligger udenfor de nuværende fiskekasser.

Fredag d. 23. oktober 2009
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri.

Indholdsfortegnelse:
Svar til spørgsmål nr. 105 vedrørende hellefisk i Nordgrønland
Spørgsmål:
Spørgsmålet er henvist til min besvarelse.


Svar til spørgsmål nr. 105 vedrørende hellefisk i Nordgrønland
I medfør af Landstingets forretningsorden § 36 stk. 1, har du fremsat et spørgsmål vedrørende hellefiskernes situation i Nordgrønland.

Spørgsmål:
Landsstyremedlem for fiskeri nævnte fra talerstolen, at hun ikke betragtede hellefiskernes situation hvor kvoten er opfisket som kritisk og problematisk og til den vil jeg gerne høre hendes uddybning af denne udtalelse med begrundelse samt ønsker at vide hvad hun har nået frem til af løsningsforslag med hensyn til evt. merbevilling af kvoter for hellefisk, eftersom hun nu har afholdt møderne med erhvervet i Nordgrønland?

Spørgsmålet er henvist til min besvarelse.
For at afhjælpe hellefiske fiskernes situation nu, hvor kvoterne på 6.000 tons og 5.000 tons i hhv. Upernavik og Uummannaq forvaltningsområderne er opfisket, er der besluttet at der skal foretages flere konkrete tiltag i Qaasuitsup Kommunia.

Jeg har opfordret fiskerne ved Upernavik og Uummannaq der har større fartøjer til at sejle sydpå til området omkring Ilulissat, hvor kvoten i området endnu ikke er opfisket.

I forbindelse med krabbefiskeriet har jeg endvidere anbefalet at de fiskere der har fartøjer, der har udstyr til denne form for fiskeri, vil benytte lejligheden til at overgå til dette fiskeri i forvaltningsområder, der ligger udenfor de nuværende fiskekasser.

At der er enighed med erhvervet og Qaasuitsup Kommunia om at mindske spild ved hellefiske fiskeriet mest muligt.

Jeg har endvidere besluttet generelt i Vestgrønland at overflytte 26 sildepiskere der skal fanges med harpunkanon til riffelfangst, heraf blev 6 fanget i Qaasuitsup Kommunia, hvilket giver en samlet fangst på 47 vågehvaler hos jollefangerne i kommunen.

Mødet med erhvervet og Qaasuitsup Kommunia har således skabt grundlag for en god dialog for et tæt samarbejde for, at skabe en lysere fremtid for erhvervet.

Endvidere ”ønsker De at vide hvad hun har nået frem til af løsningsforslag med hensyn til evt. merbevilling af kvoter for hellefisk, eftersom hun nu har afholdt møderne med erhvervet i Nordgrønland.”

Landsstyret har vedtaget at forhøje hellefiskekvoter for forvaltningsområderne Uummannaq og Upernavik med 500 tons for hvert af de to forvaltningsområder. Forhøjelsen af kvoten er ekstraordinært og landsstyret forventer at den nye kvotefastsættelse vil blive fastholdt året ud.

Der stilles dog betingelser for frigivelsen af kvoterne i de to forvaltningsområder, nemlig at der gennemføres oprensning af mistede garn og fiskeredskaber i nævnte forvaltningsområder. Fiskerne og producenterne skal forestå arbejdet med oprens-ningen og dette sker under ledelse af Qaasuitsup Kommunia som er det rette myn-dighed til dette.

Under mødet med erhvervet er der enighed om opstramning af regelsættet samt fastholdelse af TAC for de kommende år. For landsstyret er dette vigtigt, da landsstyret finder det vigtigt at fiskeriet efter hellefisk skal være biologisk bæredygtigt.

Mit departement har nedsat en arbejdsgruppe om det kystnære fiskeri efter helle-fisk, som vil fremkomme med forslag til reguleringen af dette fiskeri i fremtiden. Det er hensigten at udvide arbejdsgruppen med repræsentanter fra KANUKOKA og KNAPK, når der foreligger et forslag til rammer for det videre arbejde.

Med venlig hilsen
Ane Hansen
landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug