Udvikling i råstofsektoren til næste valgperiode

Siumut vil sikre ved lovgivningen, at store selskaber der kommer til Grønland for at efterforske og bore skal i første omgang altid betale millioner af afgiftskroner til landskassen hvis de vil serviceres og komme i betragtning i licitationsøjemed af det grønlandske system.

Tirsdag d. 7. juni 2011
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Efterforskning, Olieefterforskning.

Siumut kan i dag allerede meddele, at der vil ske konkrete tiltag i råstofsektoren i forbindelse med næste valg periode i Landstinget. Dette medfører, at der vil være en klar holdning og politik omkring råstoffer, også om råstoffer med uranindhold.

Grønland er rig på mineraler med meget stor værdi, store muligheder i erhvervsudviklingen samt rige muligheder for økonomisk vækst.Vore mineraler indeholder mange forskellige arter hvilket forpligter en beslutningsdygtig ledelse til at have en klar linje.

Siumut vil arbejde for en gennemtænkt politik også indenfor råstofsektoren, med særlig fokus på miljø og sundhed. En udvikling der ikke ofrer men vinder.

Siumut vil sikre ved lovgivningen, at store selskaber der kommer til Grønland for at efterforske og bore skal i første omgang altid betale millioner af afgiftskroner til landskassen hvis de vil serviceres og komme i betragtning i licitationsøjemed af det grønlandske system. Dette skal ses i lyset af, at de store selskaber også har et ansvar overfor befolkningen og landet for at sikre, at tingene foregår miljø- og sundhedsmæssigt. De skal være med til at forebygge og sikre, at den største gevinst skal tilfalde landets befolkning.

Afgiftsbetalingen skal være med til at sikre, at selskaber stilles til medansvar i tilfælde af miljøforurening samt sundhedsfarlig affald og dette skal naturligvis betales af dem. På den måde kan vi være med til at sikre at den største gevinst skal tilfalde i samfundet.

Dette vil være med til at markere Grønland som et land med klar politik vedrørende miljø og sundhed i mineralefterforsknings- og udvindingsøjemed.

Siumut respekterer koalitionens aftale om ikke at ophæve nul-tolerance under denne valgperiode, men derfor ønsker Siumut at vide hvad de andre partier har af holdninger til ophævelsen af nul-tolerancen i forbindelse med næste valg til Landstinget.