Giv ikke vores råstoffer gratis væk

Indledningsvist skal jeg komme med en rettelse i Sermitsiaq journalistens betragtninger om aftenenes forløb. Der var ikke bare knap 75 fremmødte, men der var ikke mindre end 200 fremmødte og journalisten skriver at der ikke var den store debat, dette er heller ikke korrekt. Der var ikke mindre end 25 udover oplægsholderne der fik ordet, så der var en rigtig god debat.

Fredag d. 23. marts 2012
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Råstoffer, Ytringsfrihed.

En vellykket debataften arrangeret af Siumut er vel overstået.

Indledningsvist skal jeg komme med en rettelse i Sermitsiaq journalistens betragtninger om aftenenes forløb. Der var ikke bare knap 75 fremmødte, men der var ikke mindre end 200 fremmødte og journalisten skriver at der ikke var den store debat, dette er heller ikke korrekt. Der var ikke mindre end 25 udover oplægsholderne der fik ordet, så der var en rigtig god debat.

Befolkningens røst i debatten kan ikke misforstås og overhøres:
  1. Befolkningen er utilfreds med Naalakkersuisuts lukkethed omkring råstofferne.
  2. En enstrenget kommunikation om råstoffer er uacceptabel.
  3. Befolkningens medbestemmelse og høringer savnes.
  4. Naalakkersuisuts enerådig ageren er uacceptabel.
  5. Indfør royalty på vores råstoffer.

Debatten var livlig og befolkningen holdt sig ikke tilbage med deres holdninger. Ikke færre end 25 fik ordet. Det var ikke vigtigt at fremkomme med politiske mærkesager, men det vigtigste var at høre hvad befolkningen har at sige.

Befolkningen vil gerne involveres i beslutningsprocesserne i råstofsektoren. De vil gerne have medindflydelse.

Siumut takker for det store fremmøde og takker for de mange inputs de har fremkommet med.

Forsøg på at kvæle den spirende debat er ikke vejen frem, forsøg på at indføre envejs kommunikation er ikke vejen frem, men involvering og medinddragelse af befolkningen er vejen frem. Inputs og debat med befolkningen er en naturlig ting – ligesom de skal bestemme hvad der er vigtigst for deres eget land!

Læs også:
Siumut kan ikke annoncere arrangement via TV skiltereklamer