Løftebrud af dimensioner!

I landsstyrets koalitionsaftale fra 2009, side 7 fremgår det følgende: ”Landsstyret er ikke tilhænger af, at skatte- og afgiftstrykket bliver højere, end det er i dag,..”
I løbet af de 3 forgangne år, har man løbende indført den ene afgift efter den anden som henter penge fra borgernes lommer. Bemærk, at disse afgifter hentes direkte fra borgernes lommer.

Torsdag d. 27. september 2012
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Politik, Råstoffer.

I landsstyrets koalitionsaftale fra 2009, side 7 fremgår det følgende: ”Landsstyret er ikke tilhænger af, at skatte- og afgiftstrykket bliver højere, end det er i dag,..”

I løbet af de 3 forgangne år, har man løbende indført den ene afgift efter den anden som henter penge fra borgernes lommer. Bemærk, at disse afgifter hentes direkte fra borgernes lommer.

I forbindelse med et pressemøde ytrede landsstyret højtideligt, at de ingen hensigter har for at forhøje afgifter her til lands. Det var et klart og utvetydigt løfte.

Landsstyret har tilsyneladende glemt hvad de var de lovede befolkningen?

Siumut må desværre minde landsstyret om hvad der egentligt står i deres egen koalitionsaftale og hvilke løfter de tilkendegav overfor befolkningen, men det lader til at være ligeglade med det. Medlem af Landstinget Olga Poulsen Berthelsen oplyste, at dette var et mindre brud på koalitionsaftalen og at det så vidt er i orden.

Ih du milde kineser!
Når man overfor befolkningen har afgivet et løfte, så må man nødvendigvis realisere de løfter man afgiver. Inuit Ataqatigiit, Demokraatit samt Kattusseqatigiit Partiiat anser dette ikke som et løftebrud, men blot som en mindre brud som det finder værende i orden. Men lad os gøre det helt klart, at det der nævnes som et mindre brud gør et alvorligt indhug i befolkningens forsørgelse samt betalingsevne og henter midler direkte fra borgernes lommer. At man kalder det for indførelse af afgifter som noget ubetydeligt må nødvendigvis medføre at man må konkludere, at man har løjet over for befolkningen. Eller måske har man bag om ryggen af befolkningen indgået en ny koalitionsaftale med nye mål, hvem ved?

Siumut mener, at de mineralske råstoffer som vi i samfundet ejer i fællesskab må pålægges en afgift ved eksport, således at man indfører en ordning der øger hele samfundets økonomi. I denne periode har det første mineselskab indgivet en ansøgning om udvinding af mineralske råstoffer og en høring om dette er nu i gang.

Landsstyret har ingen planer om at indføre afgifter af de mineralske råstoffer der udvindes af mineselskaberne. De har højtideligt meddelt, at samfundet først får en andel af disse når mineselskaberne har dækket deres omkostninger og hvis mineselskaberne generer et overskud. Det anser Siumut som en ren foræring, der ikke hører nogen som helst steder.

Derfor bør landsstyret flytte fokus væk fra de foreslåede afgifter og i stedet bruge deres kræfter på noget der kan løfte hele samfundsøkonomien. Alt andet er status quo og ligner en benægtelsestilstand for at vi for længst ejendomsretten til alle vore ressourcer. Men sådan arbejder nu koalitionen nu engang efter det mandat de har fået fra befolkningen. Hvis vælgerne ønsker sådan en linje, må vi så køre på dette spor, men hvis vælgerne ikke ønsker at fortsætte ad dette spor, har man mulighed for at ændre tingene i forbindelse med næste valg.

Linjen har indtil nu været afgifter, afgifter og endnu flere afgifter.