Siumut vil samarbejde

Vi er et rigt folk – jeg ønsker at dette vil kendetegne os i det nye år.

Torsdag d. 3. januar 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Politik.

Et begivenhedsrigt år er ved at rinde ud. Årets sidste dage er også de dage hvor vi ser tilbage. Mange af vore landsmænd er ramt af arbejdsløshed, mange af byerne oplever stilstand og mange fiskere går en usikker fremtid i møde. Det går trægt med selvforsyningen og den udvikling man har valgt giver mange familier rundt omkring på kysten trange kår at leve under.

Når året starter, giver vi os selv mål, som vi ønsker at opfylde i løbet af året, og vi benytter disse dage for at vurdere om, vi har opnået de mål, vi har sat os for, for igen at opstille nye mål for det kommende år. Nogle gange sætter vi os nogle mål, som kan være svære at opfylde, mens vi andre gange kan sætte os nogle mål, som kan være nemme at opfylde. Når vi, ved at vise mod, ved at have vedholdenhed og stædighed, opnår vore mål, påvirker vi vore medmennesker. Dog er det vigtigt, at vi hver dag minder os selv om, de mål vi har sat os for. Indsatsen viser sig ved, når vi nærmer os målet og det giver os fornyet energi for at arbejde videre, hvilket giver følelsen af sejr.

Sådan er det, også når man arbejder indenfor politik. Det er vigtigt, at vi som et folk sætter os fælles mål for det nye år. Jeg mener, at vi med energien, med vedholdenheden og ved at vise mod, kan opnå de mål, som ellers kan se uopnåelige ud.

Siumut mener, at vi ikke kan komme uden om, at vi som et folk kræver af os selv. Det giver styrke, også fordi vi har brug for at tage nogle skridt sammen, for at vi som et folk kan sikre vore ressourcer, der vitterligt tilhører os.

Vore ikke levende ressourcer er vigtige centrale ressourcer som skal bane vej for, at vi fremadrettet bliver økonomisk selvbærende. Siumut har sat sig det mål, at vi grønlændere i det nye år sikres afkast af de ressourcer, der bliver fragtet ud fra vort land, og vi er sikre på, at såfremt det grønlandske folk ønsker at være med til at sikre opnåelsen af dette mål, så kan vi som et folk i fællesskab opnå store resultater. Det er et mål, der umiddelbart ser svært at opnå, men det kan vi opnå, hvis vi gør en indsats og ved at udvise vedholdenhed. Siumut mener, at målet er opnåelig. Vi skal samle os sammen i bestræbelserne på at nå det mål vi har sat os for.

Det nye år vil bringe nye gode muligheder. Der skal afholdes valg til Landstinget, til kommunalbestyrelserne, til bygdebestyrelserne samt til menighedsrådene. Siumut håber, at vi sammen opnår resultater, der skal give os flere kræfter, og at vi i fællesskab kan styrke vort demokrati, øge vores selvforsyning og at vi skal samles om vore fælles mål. Siumut inviterer til samarbejde, således at vi i det nye år, sammen arbejder for at sikre at vore rigdomme tilfalder os, folket.

Siumut vil inderligt gerne takke de folk, der bor i vort vidstrakte land og som i løbet af 2012 har støttet os i vort arbejde. Vi ønsker at takke de mange mennesker, der har hjulpet vore folkevalgte med deres borgermøder rundt om i kysten, samt ikke mindst de mange folk der har givet os deres meninger til kende og har været med til at fremkomme med mange konstruktive forslag; det har alt sammen givet vores parti styrke i det daglige.

Siumut ønsker familierne, børnene, de ældre, fiskerne, fangerne, arbejderne, de søfarende, vore samarbejdspartnere og ikke mindst de sygdomsramte familier, og alle andre medborgere et sundt og lykkebringende år.

Vi er et rigt folk – jeg ønsker at dette vil kendetegne os i det nye år.

Godt Nytår