Landsstyret stiller arbejdet i Arktisk Råd i bero

Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele.

Tirsdag d. 14. maj 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Norden, Politik.

Landsstyret har besluttet at der for Grønlands vedkommende ikke bliver nogen deltagelse ved ministermødet, samt at landsstyrets samlede deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet indtil videre stilles i bero. Denne beslutning har været drøftet i Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg, og den danske regering er blevet orienteret.

Samarbejdet i Arktisk Råd er af allerhøjeste prioritet for landsstyret, og det er derfor meget beklageligt at det har været nødvendigt at træffe en sådan beslutning.

Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele. Grønland har siden efteråret 2011 ikke kunnet sidde med ved bordet til forhandlingsmøderne i Arktisk Råd, hvilket er i modstrid med hidtidig praksis. Grønland har siden oprettelsen af Arktisk Råd i 1996 været repræsenteret i centrale forhandlinger i Arktisk Råd. Grønland er det eneste arktiske land, med en befolkning som udgøres af et flertal af oprindelige arktiske folk.

Da den nuværende praksis ikke er acceptabel for Grønland, har det været af meget høj prioritet både for den foregående og for det nuværende landsstyret, at sikre at den ny praksis etableret under det svenske formandskab ikke får lov at fortsætte uimodsagt fra det svenske til fremtidige Arktisk Råd formandskaber.

På trods af Danmarks, Færøernes og Grønlands bedste bestræbelser på at få Sverige til at ændre ved deres beslutning, har det endnu ikke været muligt at sikre en tilfredsstillende løsning på problemet. Der er blevet arbejdet på at finde en løsning helt frem til i dag, som ville kunne sikre Grønlands deltagelse ved ministermødet i Kiruna, men da det endnu ikke er lykkedes, er landsstyret nu blevet nødt til at træffe denne vigtige beslutning.

Indtil der er fundet en tilfredsstillende løsning, er Grønlands deltagelse i Arktisk Råd sat i bero.

Med Grønlands beslutning i dag, bliver der nu indledt en reel forhandlingsproces med det nye canadiske formandskab, for så hurtigt som muligt, igen at sikre tilfredsstillende rammer for Grønlands fremtidige deltagelse i Arktisk Råds arbejde.
Baggrunds information
Grønland og Danmark var stærke fortalere for etableringen af Arktisk Råd og har arbejdet for at fremme dets arbejde siden skabelsen i 1996. Arbejdsfordelingen i rigsfællesskabet har naturligt været fordelt mellem først Grønland og Danmark og siden også Færøerne. Dette er naturligt givet Grønlands geografiske placering, samt Grønlands og Danmarks aktive rolle sammen med Canada i at igangsætte videreudviklingen af den tidligere Arktiske Miljøstrategi (AEPS) til et forum med fokus på og deltagelse af de arktiske folk. De tre rigsdele har derfor også fra starten af i Arktisk Råd, som en selvfølgelighed, siddet med ved bordet til Arktisk Råds møder (først Danmark og Grønland og sidenhen også Færøerne).

Sveriges formandskab for Arktisk Råd (2011-2013) har implementeret en ny minimalistisk fortolkning af mulighederne for Grønlands og Færøernes repræsentation ved Arktisk Råds forhandlingsmøder og har dermed aktivt ændret den praksis der har været for Danmark, Grønland og Færøernes repræsentation ved Arktisk Råd. Det svenske formandskabs ny praksis har nu gjort det betydeligt sværere for Kongeriget at deltage effektivt i arbejdet i Arktisk Råd. Emnet er ved flere lejligheder blevet bragt op af Danmark og Grønland med det svenske formandskab.

Det er vigtigt at understrege, at man fra Grønlands side ikke ønsker at ændre ved Grønlands status eller ved nogen procedureregel i Arktisk Råd, men udelukkende ønsker at den hidtidige praksis fra før det svenske formandskab i Arktisk Råd, genetableres.