Arktis på dagsordenen

Jeg har været i tæt dialog med Helle Thorning-Schmidt omkring mødet med præsident Obama – også på dette års rigsmøde – afholdt i sidste uge i Danmark - men den danske regering har altså knap en uge efter rigsmødets afholdelse valgt at se stort på at Danmark og Grønland har en aftale om at så længe Grønland og Arktis er på dagsordenen i internationale møder, så skal Grønland også deltage i møderne.

Torsdag d. 5. september 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Arktisk Råd, Rigsfællesskab og selvstyre.

USA’s præsident mødtes ved en arbejdsmiddag 4. september med statsministrene fra Danmark, Sverige, Norge og Island samt Finlands præsident med bl.a. Arktis på dagsordenen.

I forbindelse med USA’s præsident Barack Obama’s besøg i Sverige, havde Sveriges statsminister inviteret de Nordiske stats- og regeringschefer til en arbejdsmiddag 4. september. Ved middagen deltog udover præsident Obama og den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt, Finlands præsident Sauli Niinistö, Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt, Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson og Norges statsminister Jens Stoltenberg.

Ved middagen blev der blandt andet diskuteret udenrigspolitiske spørgsmål og Arktisk Råd. Diskussionerne om Arktis drejede sig om det Arktiske miljø og arbejdet med at forbedre levevilkårene i Arktis, samt vigtigheden af at sikre bæredygtig udvikling og at udvikling i Arktis altid skal ske med respekt for de oprindelige folk i Arktis. Mødets konklusioner blev bekræftet i en fællesudtalelse umiddelbart efter mødets afholdelse.

På sidste års rigsmøde bekræftede statsminister Helle Thorning-Schmidt ellers overfor den grønlandske regering at når Arktis og Grønland er på dagsordenen til internationale møder, så deltager Grønland i møderne. Det har den danske regering så i dette tilfælde valgt ikke at gøre.

Formand for landsstyret, Aleqa Hammond:
- Jeg er glad for at Arktis er højt på dagsordenen internationalt, også når USA’s præsident mødes med de nordiske stats- og regeringschefer.

- Men jeg er skuffet over, at Danmark ikke har fundet det nødvendigt at involvere Grønland direkte i mødets afholdelse. Jeg har overfor statsminister Helle Thorning-Schmidt påpeget hvor vigtigt det er at når der diskuteres Arktis og Grønland med andre lande, så bør Grønland også høres – og når der er tale om internationale møder – også deltage på politisk- eller embedsmandsniveau i møderne.

- Det er vigtigt at understrege at selv om den danske regering har det endelige ansvar hvad angår udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, så skal Grønland fortsat inddrages i spørgsmål som har betydning for Grønland.

- Jeg har været i tæt dialog med Helle Thorning-Schmidt omkring mødet med præsident Obama – også på dette års rigsmøde – afholdt i sidste uge i Danmark - men den danske regering har altså knap en uge efter rigsmødets afholdelse valgt at se stort på at Danmark og Grønland har en aftale om at så længe Grønland og Arktis er på dagsordenen i internationale møder, så skal Grønland også deltage i møderne.

- Jeg forventer at drøfte dette spørgsmål igen fremadrettet med Helle Thorning-Schmidt i den nærmeste fremtid.