Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 197 i 2013

Det kan bekræftes at Formanden for landsstyret opfordrede Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departement.

Fredag d. 18. oktober 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Siumut.

Du har den 4. oktober 2013 stillet følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Er det korrekt, at det fire mand store ansættelsesudvalg i første omgang vragede Svend Hardenberg og pegede på to andre bedre egnede kandidater, da stillingen som Departementschef for Formandens Departement skulle besættes?
  2. Er det korrekt, at Formanden for landsstyret Aleqa Hammond har opfordret Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departe­ment?
  3. Er det korrekt, at landsstyret gaven klar besked til ansættelsesudvalget om, at Svend Hardenberg skulle indstilles til stillingen som Departementschef for Formandens Departement?
  4. Hvad er årsagen til, at landsstyret valgte at blande sig i ansættelsesprocessen?
  5. Hvad er årsagen til, at landsstyret bevidst valgte at tilsidesætte anbefalingerne fra ansættelsesudvalget?

Besvarelse
  1. Det kan oplyses at diskussioner og overvejelser i bedømmelsesudvalget er omfattet af tavshedspligt og offentliggøres derfor ikke.
  2. Det kan bekræftes at Formanden for landsstyret opfordrede Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departement.
  3. Det er ikke korrekt.
  4. Der henvises til besvarelsen af spm. 3.
  5. Der henvises til besvarelsen af spm. 3.