Må - Må ikke - bruge sygeplejerskernes vikarbureau?

Som det fremgår af nedenstående citater kunne ingen uden for Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning forstå det anderledes end at adgangen til at anvende Dansk Sygeplejeråd's Vikarbureau var fjernet

Torsdag d. 30. november 1995
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Må ikke: Notat til Sundhedsudvalg og Finansudvalg af 21. september
Må ikke: Orientering af 1. december fra Direktoratet til DIH om Finansloven 1996
Må gerne alligevel: Pressemeddelelse fra Marianne Jensen


Som det fremgår af nedenstående citater kunne ingen uden for Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning forstå det anderledes end at adgangen til at anvende Dansk Sygeplejeråd's Vikarbureau var fjernet - Indtil Landsstyremedlem Marianne jensen i begyndelsen af december oplyser, at denne opfattelse beror på en misforståelse. Man har ganske vist fjernet kontoen og de 1,2 millioner kroner, ordningen koster på årsbasis, men hvis Dronning Ingrids Hospital ud af et budget der for 1996 er beskåret med mere end 2 millioner kroner, selv kan finde pengene, så må man fortsat gerne anvende vikarbureauet.

Må ikke: Notat til Sundhedsudvalg og Finansudvalg af 21. september
Status for forslag til Finanslov for 1996 for Landsstyreområdet for Sundhed, Miljø og Forskning. Notatet er dateret 21. september 1995, og en kopi er tilstillet Dronning Ingrids Hospital den 17. november 1995. På side 8 afsnit 2 (vedr. Dr. Ingrids Hospital) kan man læse:

".. Endvidere fjernes adgangen til at anvende Dansk Sygeplejeråd's vikarbureau."

Må ikke: Orientering af 1. december fra Direktoratet til DIH om Finansloven 1996
Skrivelse fra Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning til Dronning Ingrids Hospital dateret 1. december 1995. På side 1 står der:

"I FL96 er alle forslag fra Dronning Ingrids Hospital indarbejdet med undtagelse af forslaget til sygeplejevikarbureauet.."

Senere i skrivelsen fremgår det af budgettet: "Sygeplejevikarbureauet: 0 kr. DSFM har indlagt en besparelse på denne konto på 1.200.000 kr."

Må gerne alligevel: Pressemeddelelse fra Marianne Jensen
I Atuagalliutit/Grønlandsposten den 5. december citeres Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning på følgende måde:

".. I Marianne Jensens pressemeddelelse omtaler hun et møde med hospitalsledelsen, hvor det blev klarlagt, at det bare er kontoen for det pågældende vikarbureau, der er fjernet som særskilt konto fra finansloven.

- Hospitalsledelsen har fortsat selv ansvaret for rekruttering af sygeplejersker til Dronning Ingrids Hospital, skriver Marianne Jensen, og kan dermed bestemme, hvordan rekrutteringen sker. Det betyder, at hospitalet fortsat kan ansætte vikarer som tidligere, og at ændringerne i finansloven bare er en afskaffelse af en bogføringsmæssig overadministration.

Marianne Jensen skriver i sin pressemeddelelse, at hun er ked af, at de ovennævnte misforståelser er opstået og har givet anledning til utryghed hos befolkningen."