Landskassen eller Ebberød Bank?

TV-reklamer i dag- og nattimerne blev indstillet, fordi de var ulovlige. Og man kan naturligvis ikke få erstatning for tab af ulovlige indtægter. Det kan der heller ikke være nogen, der har lovet KNR i god tro.

Tirsdag d. 12. maj 1998
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Indholdsfortegnelse:
Ulovlige TV-reklamer
Landskassen eller Ebberød Bank?
Er 117 langt over 100?


Jeg har mine oplysninger om projektledertillæg til mere end 20 mellemledere fra det man i journalistjargon kalder "sædvanligvis velunderrettet kilde". Hvis denne kilde i denne sag har været mindre velunderrettet, så er det en kikser.

Men det rokker ikke ved det grundlæggende problem sagen - nemlig at bestyrelse og ledelse i KNR endnu ikke har forstået, at der skal laves radio og TV i KNR for den bevilling der gives på den årlige finanslov - ikke en krone mere, men gerne mindre.

Ulovlige TV-reklamer
Peter Fr. Rosing skiver, at Landstinget har gennemtrumfet indstillingen af TV-reklamer i dag- og nattimerne, og at det har kostet KNR mellem 1 og 2 millioner kroner årligt.

Det passer ikke.

TV-reklamer i dag- og nattimerne blev indstillet, fordi de var ulovlige. Og man kan naturligvis ikke få erstatning for tab af ulovlige indtægter. Det kan der heller ikke være nogen, der har lovet KNR i god tro.

Landskassen eller Ebberød Bank?
Peter Fr. Rosing skriver, at KNR har gjort KIIP opmærksom på et behov for en økonomisk indsprøjtning på 1,5 - 1,7 mill. kr. i årene 1998-2002. "Et sådant input ville gøre KNR i stand til at afdrage sit lån og således være gældfri i år 2003."

Altså, hvis Landskassen giver KNR mellem 6 og 8,5 mill. kr. vil KNR tilbagebetale sit lån til Landskassen på 5 mill. kr. Det kan man da kalde rentetilskrivning med omvendt fortegn!

Den går naturligvis ikke. Det må her være på sin plads at minde om, det er Landskassen, der har været nødt til at konvertere et ulovligt merforbrug til et lån på 5 mill. kr. - det er ikke Ebberød Bank.

Er 117 langt over 100?
Peter Fr. Rosing mener ikke, at 117 ansatte er langt over 100 ansatte. Med den måde ledelsen i KNR regner på, mener han måske ikke engang, at det er over 100?

Over 100 eller ej, så er det efter min opfattelse voldsomt mange mennesker i forhold til den produktion, der finder sted i KNR. Ligesom 47,9 millioner kr. er voldsomt mange penge.