Prioriteringsdebat og strukturproblemer indenfor sundhedsvæsenet

Ledelsen af sundhedsvæsenet lider helt åbenbart af et lemming-syndrom. De kaster sig i samlet flok og i en uafladelig strøm ud over kanten af gamle, ubrugelige svar på stadig flere uløste problemer.

Mandag d. 31. maj 1999
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Som et vrag i havnen med defekt motor og utæt skrog
Ventelisten skyldes ikke mangel på prioritering
Hvor er for eksempel telemedicin, samkøringsbesparelser og sundhedsmedhjælperuddannelsen?
Debatten skal være meget bedre forberedt


Landsstyret har ønsket en debat om prioritering inden for vort sundhedsvæsen. Vi forventes for eksempel i dag her i salen diskutere om man skal rokere midler fra behandling af lungekræft til forebyggelse af lungekræft.

Det er den slags diskussioner, der virkeligt kan bringe sindene i kog og få debatten til at eksplodere. Vi skal fra Atassut meget advare mod den diskussion landsstyret her lægger op til.

Som et vrag i havnen med defekt motor og utæt skrog
Først og fremmest fordi den vil skyde opmærksomheden væk fra det det drejer sig om i sundhedsvæsenet:
  • Sundhedsvæsenet kan sammenlignes med et skib der ligger vrag i havnen med defekt motor og utæt skrog. Og landsstyret vil have os til at diskutere, hvor skibet skal sejle hen!
  • Vi er i Atassut først og fremmest opsatte på, at skibet bringes i forsvarlig stand.


Ventelisten skyldes ikke mangel på prioritering
Vi har i dag en venteliste et stykke på den anden side af 3.000 patienter. Skyldes denne venteliste, at behandling af mere alvorlige lidelser er skudt ud i en usikker fremtid til fordel for kosmetiske indgreb og behandling mod barnløshed? - Overhovedet ikke.

Den lange venteliste skyldes mangel på personale i alle kategorier. Den skyldes en struktur i sundhedsvæsenet som tiden er løbet fra, og så skyldes den - vi er nødt til at være ærlige - en overordnet ledelse af sundhedsvæsenet, der ikke har det fornødne strategiske overblik.

I rapporten fra PA Consult siges det meget direkte:
Direktoratet for Sundhed og forskning bruger alle ressourcer på at holde sammen på systemet fremfor på at udarbejde langsigtede strategier og handlingsplaner.
Det fremlagte materiale underbygger denne opfattelse. I "oplæg til prioriteringsdebat indenfor sundhedsvæsenet" bruger man 3 af de 17 sider på betragtninger over en regionalisering af teknisk support. Ud af et samlet budget inden for sundhedsvæsnet på knap 700 millioner kroner sidder man her og fedter med beløb på 400.000 - 600.000 kroner. Organisering af teknisk support er såvel patienter som politikere fuldstændigt uvedkommende. Det skal bare tilrettelægges fornuftigt.

Det samme gælder for så vidt oplægget til debat om gratis medicin kontra håndkøbsmedicin. Det er en samlet årlig udgift på 22 millioner kroner. Det er ikke her sundhedsvæsenets massive problemer opstår.

Ledelsen af sundhedsvæsenet lider helt åbenbart af et lemming-syndrom. De kaster sig i samlet flok og i en uafladelig strøm ud over kanten af gamle, ubrugelige svar på stadig flere uløste problemer.

Hvor er for eksempel telemedicin, samkøringsbesparelser og sundhedsmedhjælperuddannelsen?
I det fremlagte materiale er det ikke så meget det, der er taget med, som det der mangler, der er interessant.
  • Hvorfor står der ikke noget om de bemandingsproblemer vi har fået, specielt i de yderste ender af sundhedsvæsenet, siden vi afskaffede sundhedsmedhjælperuddannelsen?
  • Telemedicin er vistnok ikke nævnt med et ord.
  • En samkøring af den primære sundhedstjeneste og ældreplejen får en kort og meget overfladisk omtale.
  • Det nævnes vistnok heller ikke med et ord at alle bevillinger til den sekundære sundhedstjeneste nu er samlet på DIH, således at der for eftertiden kan tilrettelægges en meget mere rationel afvikling af de lange ventelister.
Derimod er man helt sikker på at "det grønlandske landspatientregister" med oplysninger om alle indlæggelser er næsten oppe at køre og forventes at blive fuldt operationelt i løbet af 1999. Det lyder forjættende - alt for forjættende.

Debatten skal være meget bedre forberedt
Fra Atassut vil vi gerne udtrykke en stor vilje til medvirken for at få sundhedsvæsenet op i omdrejninger.

Det er vores opfattelse, at denne debat burde have været udsat til efterårssamlingen, således at det nye landsstyremedlem for sundhed kunne have fået en rimelig tid til at sætte sig ind i de meget omfattende problemer sundhedsvæsenet befinder sig i. Det meste af det materiale der er fremlagt her i dag må være arvegods - det håber vi i det mindste det er.

Kun rapporten fra PA-Consult har en rimelig tyngde. Det er en omfattende redegørelse, selv om den ikke siger så meget nyt. Det er vort ønske at denne rapport hen over sommeren vil blive sendt til høring hos de forskellige grupperinger i og omkring sundhedsvæsenet, sådan at vi til efteråret kan gå anderledes velforberedte og grundigt til værks.