Marshall hjælp til Grønland

Der skal gennemføres en helt uopsættelig renovering af store dele af boligmassen og de mange fælles faciliteter som sygehuse, skoler, havne, elværker, vandværker osv.

Og der skal nybygges masser af lejeboliger i de områder af Grønland, hvor der er arbejde at få.

Onsdag d. 12. november 2008
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Økonomi.


(an)
Hvad der i virkeligheden trænger sig på for Grønland – når vi ser bort fra en relativt ligegyldig afstemning her den 25. november – er en storstilet Marshall Plan, der både vil koste tæt på 10 milliarder kroner (hentet fra den fælles finanslov for Rigsenheden) og kræve en voldsom kamelslugning (så meget for den arabiske forbindelse) hos de folkevalgte i Grønland - hvoraf det store flertal forhåbentligt snart sættes fra det politiske håndværk som de helt åbenlyst ikke magter, og sendes hjem til hvad de ellers måtte være i stand til af ærligt arbejde, der kan bringe dem mad på bordet, tøj på kroppen og et sted at bo.

Der skal gennemføres en helt uopsættelig renovering af store dele af boligmassen og de mange fælles faciliteter som sygehuse, skoler, havne, elværker, vandværker osv.

Der skal nybygges masser af lejeboliger i de områder af Grønland, hvor der er arbejde at få.

Befolkningen i byer og bygder uden en selvbåren fremtid skal tilbydes flytning og genetablering i områder med mulighed for arbejde, bolig, uddannelse og omskoling.
Den slags områder findes kun i beskedent omfang i Grønland, så en del af løsningen vil være at tilbyde folk en flytning ud af Grønland til steder efter eget valg.

Tænksomme mennesker ved, at sådan en Marshall Plan på privat niveau har været praktiseret gennem mange år blandt folk med uddannelse, indsigt og økonomisk overskud. De fleste har valgt Danmark

Men det skal anstændigvis også være en mulighed for de fattigste og mest tilsidesatte beboere i Grønland.

Det er mit håb, at den systematiske nedslidning af almindelige danskeres forståelse og sympati for Grønland - som den er forøvet gennem mange år af typer som Lars-Emil Johansen og Jess G. Berthelsen - ikke har nået et omfang, hvor folk i Danmark vender tommelen nedad – for så kommer Jess G. Berthelsens smagløse selvstyreønske til at gå i opfyldelse – det der med hellere at ville skide i en spand.

Bragt som kommentar til denne nyhed på KNR-Online.