En kopi af den grønlandske og den færøske model

Når det er gennemført, så kan vi se, om den nordatlantiske interesse for Rigsfællesskabet stadig kan trække vejret:-)

Mandag d. 17. september 2012
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Nyhedsbreve, Rigsfællesskab og selvstyre.


(an)

Færøernes lagmand: Jeg ser tre selvstændige lande
Kaj Leo Holm Johannesen: "Vi siger i vort parti, at rammen om rigsfællesskabet skal bestå. Vi ser os ikke som 48.000 mennesker, der er i stand til at have alt. Det er umuligt at have 80 ambassader rundt om i verden. Det er nonsens, det er håbløst. Derfor skal vi have et tæt samarbejde med Danmark".
Kamikpostens kommentar
Man burde - for forståelsens skyld - starte med at regne ud, hvor meget Grønland og Færøerne skal bidrage med til løsning af de opgaver, der vedrører Rigsfællesskabet. De udgifter betales kun af indbyggerne i det geografiske Danmark. Og det drejer sig ikke kun om 80 ambassader. Det drejer sig blandt andet om udgifterne under Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og store dele af Undervisningsministeriet, samt - ikke at forglemme - bloktilskuddet til Grønland og Færøerne.

Finansloven, der er et kompliceret rodsammen af udgifter til Rigsfællesskabet og rene danske udgifter, bør splittes op i en finanslov for udgifter til det samlede Rigsfællesskab og en finanslov for udgifter vedrørende det geografiske Danmark.

Finansloven for Rigsfællesskabet skal alle i Rigsfællesskabet bidrage til, og den skal vedtages af det samlede Folketing. Finansloven for de rent danske udgifter skal vedtages af den del af Folketinget, der er valgt i Danmark, og kun folk med bopæl i Danmark skal bidrage til "den danske finanslov".

Det er - bortset fra bidraget til Rigsfællesskabet - en kopi af den model, der fungerer i Grønland og på Færøerne :-)

Når det er gennemført, så kan vi se, om den nordatlantiske interesse for Rigsfællesskabet stadig kan trække vejret:-)