Magtmisbrug og forsøg på sabotage

Navngivningen af abonnementerne og abonnementspriser med slutcifre 99 ligner noget, der er hentet fra de talløse reklamer for skidt og skrammel, der vælter ind i postkasserne i Danmark. Og der er noget, som tyder på, at Tele Greenlands ledelse og medarbejdere i afdelingen for salg af internetadgang er hentet fra de virksomheder, der står for produktionen af de nævnte reklamer for skidt og skrammel.

Onsdag d. 21. november 2012
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Infrastruktur, Internet, Nyhedsbreve.

Indholdsfortegnelse:
Læs her: Tele Greenland bebuder ændringer i to internetabonnementer
Tele Greenlands internetpriser
Gammelt stof
Nyere stof
Hvorfor lige netop nu, og hvorfor de to abonnementer Gold og Premium?


Læs her: Tele Greenland bebuder ændringer i to internetabonnementer

I en boligblok i Nuuk ligger tre lejligheder, som vi skal se lidt nærmere på:
  • I lejlighed A bor en SIK-familie. Indtægterne er beskedne og usikre, og der skal spinkes og spares. Der har dog været råd til at anskaffe en computer, så den skolesøgende datter kan komme lidt på nettet.
  • I lejlighed B bor en lærerfamilie, også med et par børn.
  • I lejlighed C bor en flymekaniker og en sygeplejerske. De har ingen børn.

I alle tre lejligheder er der el, vand og varme, og der er en opkobling til internettet.

Der betales i alle tre lejligheder det samme for el, vand og varme. Der afregnes efter det målte forbrug. Priserne er omkostningsbestemte og en liter vand eller en kilowattime koster det samme uanset størrelsen af det samlede forbrug i lejligheden.

Sådan er det ikke med internettet:

Tele Greenlands internetpriser
  Kbit/s Oprettelse Abonnement Inkl. trafik Pris pr MB Tilkøbspris pr MB
Basic 512/256 500 kr. 0 kr. 0 MB   42 øre
Silver 1.024/256 500 kr. 75 kr. 0 MB   42 øre
Gold 2.048/256 500 kr. 599 kr. 3.000 MB 20 øre 20 øre
Premium 4.096/768 500 kr. 999 kr. 9.000 MB 11 øre 11 øre
 
Small 512/128 500 kr. 299 kr. 1.000 MB 30 øre 30 øre
Medium 2.048/512 500 kr. 999 kr. 15.000 MB 7 øre 7 øre
Large 6.144/512 500 kr. 1.999 kr. 50.000 MB 4 øre 4 øre
X-Large 8.192/512 500 kr. 2.999 kr. 100.000 MB 3 øre 3 øre


I lejlighed A har familien købt et Basic-abonnement. Det betyder, at når datteren går på nettet for at søge oplysninger til sine skoleopgaver eller facebooke med sine venner, så koster det 42 øre pr. megabyte.

I lejlighed B har familien købt et Gold-abonnement, som ud over oprettelsen på 500 kr. (der er ens for alle abonnementer) har bundet sig for en månedlig udgift på 599 kr. Dermed kan familien hente op til 3 gigabyte data. Ved fuld udnyttelse kan det bringe prisen ned på 20 øre pr. megabyte.

I Lejlighed C har de to højtlønnede uden børn tegnet et Premium-abonnement til en månedlig udgift på 999 kr. For den pris kan de hente 9 gigabyte data, og ved fuld udnyttelse ender det med en pris på 11 øre pr. megabyte.

Rig som fattig betaler det samme for vand og el. Det gælder ikke for adgang til internettet. Her svinger prisen pr. megabyte fra 3 øre til 42 øre. Oven i dette leveres data med en hastighed, der er 4 gange højere for at Gold-abonnement og 8 gange højere for et Premium-abonnement, sammenlignet med et Basic-abonnement.

Der er ingen tekniske forklaringer på denne markante prisforskel. Der kan heller ikke være nogen administrative forklaringer af betydning for prisfastsættelsen.

Navngivningen af abonnementerne og abonnementspriser med slutcifre 99 ligner noget, der er hentet fra de talløse reklamer for skidt og skrammel, der vælter ind i postkasserne i Danmark. Og der er noget, som tyder på, at Tele Greenlands ledelse og medarbejdere i afdelingen for salg af internetadgang er hentet fra de virksomheder, der står for produktionen af de nævnte reklamer for skidt og skrammel.
Gammelt stof
Ovennævnte er gammelt stof. Det blev beskrevet i Kamikposten den 26. juli 2012.
Nyere stof
Der er sket noget i mellemtiden: Liberalisering af internettjenesten i Nuuk.
  • Der er – trods indædt modstand fra Tele Greenland – åbnet adgang for private virksomheder til at udbyde internet.
  • Og så er det for et par dage siden blevet bekendtgjort fra Tele Greenland, at man agter at ændre betingelserne for de to abonnementstyper Gold og Premium.

Hvis det bliver godkendt af Telestyrelsen, vil den mængde data, der kan hentes, blive forøget fra 3 gigabyte til 9 gigabyte for et Gold-abonnement. Dermed sænkes prisen fra 20 øre til 7 øre pr. megabyte ved fuld udnyttelse af abonnementet.

Den mængde data, der kan hentes i et Premium-abonnement vil blive hævet fra 9 Gigabyte til 20 gigabyte. Dermed sænkes prisen fra 11 øre pr. megabyte til 5 øre pr. megabyte ved fuld udnyttelse af abonnementet.

Hvorfor lige netop nu, og hvorfor de to abonnementer Gold og Premium?
Gold og Premium er de abonnementer, man har tegnet i lejlighed B og C i boligblokken i Nuuk. Og det er den gruppe af forbrugere, som det private firma Nuuk Skynet A/S i høj grad vil satse på: Folk med penge nok og ønsket om et stort internetforbrug.

Det vil Tele Greenland gøre så umuligt som muligt.

Tele Greenland misbruger sin dominerende stilling på markedet, og SIK-familien i lejlighed A betaler regningen: 42 øre pr megabyte, når datteren vil på nettet for at dygtiggøre sig og facebooke med vennerne i de mere velstillede familier.

Politikerne har hidtil været ligeglade med Teles platte prispolitik. Det kan Telestyrelsen ikke være.

Telestyrelsen må gribe ind over det her, der kun kan opfattes som et forsøg på sabotage af en nystartet privat aktør på internettet i Grønland: Nuuk Skynet A/S.

Tele Greenland skal af Telestyrelsen afkræves dokumentation for, at prisen pr. megabyte for de to abonnementstyper er omkostningsægte.

Når det sket, skal alle Teles abonnementer tilbydes til omkostningsægte priser.
Prisen for internet i lejlighed C skal også gælde for lejlighed A og B. Akkurat som det gælder for el, vand og varme.