Fra de indre linjer

Jeg har i de sidste dage overvejet at lukke ned for Kamikposten. Det er simpelt hen blevet for deprimerende. Stod det til min familie, så var den blevet lukket for længe siden.

Søndag d. 31. marts 2013
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Sådan set.

En af mine venner mener, at sagen om Aleqa Hammonds flugt fra en taxaregning måske hører hjemme i afdelingen for forsoning og tilgivelse.

Jeg er ikke enig i det synspunkt og har forklaret det på denne måde i en mail:

"Jeg har bragt et link til artiklen om hendes taxakørsel i Kamikposten, såvel på hjemmesiden som i facebook.

Et voksent og anstændigt menneske gør ikke den slags.
Hun gjorde det som landsstyremedlem for økonomi for knap 5 år siden.

Nu skal hun være formand for landsstyret. Havde hun ”lånt” en cykel i stedet for at fuppe en taxachauffør, så havde det været en sag for valgbarhedsnævnet såvel ved forrige valg som ved dette.

Hun er kold i røven, og en typisk repræsentant for det værste i grønlandsk politik. Hendes politik vil være den fremstrakte hånd og den knyttede næve.
Hun erklærer sig ”udansk” det ene øjeblik og opfordrer til ”forsoning og tilgivelse” i det næste øjeblik – naturligvis underforstået at Danmark skal sone sine fejl og Grønland skal tilgive.

Der bliver nok at skrive om. Forhåbentligt bliver det en kort periode. Den kan slutte allerede til efteråret, når finansloven skal fremlægges og vedtages.

Det er skidt for Grønland – den tavse grønlandske presse er også skidt for Grønland.

Jeg har i de sidste dage overvejet at lukke ned for Kamikposten. Det er simpelt hen blevet for deprimerende. Stod det til min familie, så var den blevet lukket for længe siden.

Jeg kan ikke se, at den førte politik i Danmark er bedre, men den har jeg ikke så dyb indsigt i som i det, der sker i Grønland, så jeg opfatter det lidt som en borgerpligt at fortsætte …

Vi er ikke mange, der orker det.”


Det er min mening om den sag. Udtrykt så bramfrit som det kan gøres i en mail til god bekendt.

Med venlig hilsen
Anders Nilsson