Arctic Winter Games - en indsigelse og et svar

Det er sikkert ikke juridisk angribeligt, at det ikke er foregået på den måde, men set ud fra Grønlands elendige økonomi i forhold til landets store problemer, er det moralsk forkasteligt, at det ikke er sådan det er foregået. Det drejer sig om Arctic Winter Games i Grønland, ikke i Slaraffenland.

Fredag d. 25. marts 2016
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Folkeoplysning, Nyhedsbreve, Politik, Økonomi.

(an)

E-mail fra Christian Keldsen, formand for for Arctic Winter Games styrekomité
Kære Anders Nilsson,
Du har netop rundsendt nævnte historie og publiceret i din netavis, der bygger på en artikel fra AG. Som det også fremgår af Sermitsiaq.ag´s egen webudgave bygger artiklen på en række faktuelle fejl.

En diskussion om hvad et samfund skal bruge sine penge på er kun sund og absolut relevant. Men i artiklen gøres desværre nogle konklusioner rettet en navngiven person, Maliina Abelsen, som ikke bunder i fakta og derfor grænser til at være injurierende.

De 17,5 mio. kr. som er genstand for artiklen er ikke en pludselig opstået ekstra-omkostning, men relaterer sig til et offentliggjort beløb fra kommunens anlægsbudget, bl.a. relateret til bygninger og anlæg, der skulle anvendes under AWG2016. Beløbet er fastsat af kommunalbestyrelsen før der overhovedet var medarbejdere i AWG2016. AWG2016 driften, og dermed projektets General Manager og styrekomité, har ikke haft nogen disposition eller indflydelse over dette beløb, som jeg igen kun kan understrege ikke er en pludselig opstået ekstra-regning.

I forhold til det budget, der er lagt og som er det Maliina Abelsen og Styrekomitéen er ansvarlig for, er der intet der tyder på at budgettet ikke holder. Dermed er der ikke noget faktuelt belæg for udtalelser som:

- ”så må det konstateres, at det magtede hun altså ikke.”
og
- ” og der er mere på vej, efterhånden som alle de ikke budgetterede regninger dukker op. Det kan ende med mere end det dobbelte af det, Maliina Abelsen blev ansat til at gennemføre Arctic Winter Games for.”

Vi kommer til at offentliggøre det foreløbige estimat så snart, der er et overblik over det i april og vil desuden fortsætte den åbne linje omkring projektet og dets økonomi.

Fra både styrekomité og drift kan jeg sige at der har været et detaljeret fokus på projektets økonomi, så det kan holde det budget som er lagt og vedtaget. Men som jeg startede med at sige, så er diskussionen om hvad et samfund skal bruge sine penge til kun sund, men involverer ikke i det konkrete tilfælde Maliina Abelsen, der er ansat til at forvalte et offentligt fastsat budget. Jeg håber derfor du vil tilpasse din artikel/indlæg, så det ikke uberettiget retter en kritik mod Maliina Abelsen.

Jeg står selvfølgelig til rådighed for uddybende spørgsmål.

Med venlig hilsen
Christian Keldsen
Formand, Arctic Winter Games 2016

Kamikpostens svar
Kære Christian Keldsen,
Maliina Abelsen siger ifølge sermitsiaq.ag følgende: "Vi har gjort alt, hvad der stod i vores magt for at holde os helt stramt på budgettet, men hvad det ender med, det er alt for tidligt at sige. Det har jeg slet ikke overblik over endnu".
Ud fra den udtalelse skriver jeg, at ingen kan forpligtes ud over sine evner og konstaterer, at det magtede hun altså ikke ("at holde os helt stramt til budgettet").
Så meget for det muligt injurierende.

Jeg skriver ikke, at de 17,5 millioner kroner er en pludseligt opstået ekstra omkostning. Jeg citerer ordret Asii Chemnitz Narups forklaring om de 17,5 millioner kroner.

Problemet med de 17,5 millioner kroner er, at de ikke var kendte i den bredere offentlighed. Det forklarer sermitsiaq.ag's overskrift: "Ekstra AWG-udgifter for 17,5 millioner kroner".

På kamikpostens facebook-side har jeg formuleret det således i en kommentar:
"Når overskriften på sermitsiaq.ag lyder "Ekstra AWG-udgifter for 17,5 millioner kroner", så er forklaringen, at denne udgift ikke har været almindelig kendt uden for en snæver kreds af politikere og embedsfolk i Sermersooq Kommune, før den blev nævnt for en uges tid siden.
Bevillingen i det kommunale budget burde have været nævnt, da det blev offentliggjort, at Sermersooq kommune og landsstyret hver især havde givet tilsagn om at bevilge 22,5 millioner til AWG, eller da den budgetlov blev vedtaget, hvor beløbet på 17,5 millioner kroner indgik.
Men da der allerede ved den samlede bevilling på 45 millioner kroner til AWG, var kritik fremme af beløbets størrelse, så har der nok ikke været den store lyst til at prale med, at kommunen oven i havde bevilget yderligere 17,5 millioner kroner til dette Nuuk-projekt af en uges varighed."

Med mindre man i styrekomitéen har haft et underhåndstilsagn om sponsorstøtte på 22,5 millioner kroner, så var budgettet, da arbejdet med at forberede Arctic Winter Games blev påbegyndt, på 45 millioner kroner.
Det betyder, at efterhånden som sponsoraftalerne blev indgået, har man kunnet udvide aktiviteterne inden for de 45 millioner kroner for et beløb svarende til værdien af sponsoraftalerne. Det er en udvidelse på op mod 50%.

Et tilskud fra det offentlige til Arctic Winter Games må anstændigvis betragtes som en produktionsgaranti. Det bør derfor håndteres sådan, at man reducerer forbruget af de garanterede 45 millioner kroner med det, der i sponsoraftalerne bliver løst af opgaver, som ellers skulle finansieres af det offentlige tilskud.

Det er sikkert ikke juridisk angribeligt, at det ikke er foregået på den måde, men set ud fra Grønlands elendige økonomi i forhold til landets store problemer, er det moralsk forkasteligt, at det ikke er sådan det er foregået.
Det drejer sig om Arctic Winter Games i Grønland, ikke i Slaraffenland.

I mine øjne er der allerede nu, med de foreliggende oplysninger, tale om en budgetoverskridelse på det, der i sponsoraftalerne bliver løst af opgaver, som ellers skulle finansieres af det offentlige tilskud.

Både din mail og mit svar vil blive bragt i Kamikposten

Med venlig hilsen
Anders Nilsson
redaktør

PS: Og så afventer jeg med stor interesse det specificerede regnskab for Artic Winter Games. Jeg har ikke fantasi til at forestille, hvad de mange millioner kroner er gået til.