Hvad skal der samarbejdes om

Det er ikke nok med et ønske om bredt samarbejde. Det har Grønland haft i flere år, men desværre om ligegyldige ting som Thule Air Base, den ubehøvlede holdning til Danmark og den ødelæggende besættelse af tanken om et snarligt selvstændigt Grønland

Fredag d. 9. marts 2018
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Landstingsvalg april 2018, Politik, Samarbejdspartiet.

Indholdsfortegnelse:
Teksten kan læses her
Her er nogle af de spørgsmål, som Kamikposten savner svar på
Thule Air Base
Hvorfor nævnes samarbejdet med USA ikke som en vision for Samarbejdspartiet?
Et selvstændigt Grønland
Manglende danskkundskaber
Omsorgssvigtede børn
Fiskeri
Kom nu i gangSamarbejdspartiet har nu endeligt fået fyldt noget på deres hjemmeside ud over en opfordring til at blive stiller for partiet. Det er en enkel tekst, der bærer overskriften ”Samarbejdspartiets vision for Grønland” og indledes med teksten:
Vi vil arbejde for en selvbærende økonomi baseret på frihed, viden, et solidt erhvervsliv og en plads i det globale samfund.
Samarbejdspartiet vil arbejde for retfærdighed og livskvalitet, bygget på brede politiske forlig og respekt for demokratiet

Teksten kan læses her

Hvad der mere konkret skal samarbejdes om, skrives der ikke meget om. Venligt udtrykt beskrives partiprogrammet bedst som ”En sang fra de varme lande” og visen ”Præsten holdt en tale, men sagde ingenting”.

Den går jo ikke i en valgkamp. Det skarpe lys vil vælgerne rette mod andet og mere end løftet om bredt samarbejde.

Her er nogle af de spørgsmål, som Kamikposten savner svar på
Thule Air Base
Forsvaret af Grønland nævnes kun indirekte:
Samarbejdet i Rigsfællesskabet og med de nordiske lande åbner muligheder for vidensudveksling og giver eksportfordele. Også sikkerhedspolitisk skal vi være åbne for dette samarbejde.

Vittus Qujaukitsoq er helt andeles åben om dette emne. Han har denne aktuelle udmelding:
Partii Nunatta Qitornai ønsker en ‘klækkelig kompensation’ for den amerikanske tilstedeværelse i Grønland.
///Vittus truer Danmark med sagsanlæg

Den udmelding har jeg i Kamikposten givet følgende kommentar:
Vittus Qujaukitsoq tilhører den slags opblæste politikere fra meget små områder, der kan bruges til diplomatprøven for ny ansatte i udenrigstjenesten i de lande de besøger.
Hvis man kan sidde ved et møde med Vittus Qujaukitsoq uden at fortrække en mine og uden en gang imellem at måtte forlade mødelokalet for at slippe af med den undertrykte latter, så har man bestået diplomatprøven.

Jeg har som medlem af Landstingets finansudvalg to gange deltaget i møder med USA's militære ledelse på Thule Air Base. De arbejder på en militærbase, der ligger højt mod nord i et enormt område, der for 90% består af indlandsis.

Området er tomt for mennesker ud over et halvt hundrede tusinde mennesker fordelt på knap 80 beboede steder fra Siorapaluk og sydover til Kap Farvel og halvvejs op langs østkysten.

Ledelsen på Thule Air Base ved udmærket, at det er USA's militære tilstedeværelse på Thule Air Base, der sikrer Kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland. De nøjes med at smile høfligt under vores møder med dem.

Jeg har haft samme oplevelse under et besøg i Pentagon.

Hvorfor nævnes samarbejdet med USA ikke som en vision for Samarbejdspartiet?

Samarbejdspartiet bør arbejde for en fælles forståelse af, at Thule Air Base er Grønlands beskedne bidrag til Natos forsvar af den vestlige verden mod lande som Rusland og Kina.

Alt andet er at gøre Grønland til grin.

Et selvstændigt Grønland
Selvstyre og selvstændighed nævnes kun med et enkelt ord:
Passiv forsørgelse skal være sidste udvej, da vi har brug for alle kræfter og Selvstyret må gå foran med et godt eksempel.

Betyder det, at Samarbejdspartiet uden forbehold går ind for, at Grønland skal være et selvstændigt land, og at der derfor er et akut behov for en forfatningskommission?

Opstillere af partiet og kommende vælgere behøver et klart svar fra Samarbejdspartiet, der antageligt skal gå ud på, al snak om selvstændighed skal skydes til hjørne, indtil Grønland har opnået en selvbærende økonomi.

Manglende danskkundskaber
De manglende danskkundskaber, der gør at velbegavede børn ikke kan gennemføre uddannelser i det danske uddannelsessystem, som der gratis adgang til i Rigsfællesskabet. Det er et af Grønalnds mest alvorlige problemer.

Det problem skal i ”Samarbejdspartiets vision for Grønland” løses ved, at:
Indsatser indenfor sprogudvikling ønskes støttet gennem tålmodighed og hjælpsomhed folk imellem.

Omsorgssvigtede børn
Løsningsforslag:
Traditionelt har vi været gode til at træde til når der var brug for det og ressourcestærke plejefamilier tager sig af omsorgssvigtede børn, som man bør og gør i Grønland.

Det løser på ingen måde det problem, der menneskeligt set er Grønlands alvorligste problem.

Fiskeri
Det er stort set kun sidste afsnit af ”Samarbejdspartiets vision for Grønland”, der rummer et konkret forslag, som det er muligt at forholde sig til.
Vi går også ind for så vidt muligt at fjerne den direkte politiske kontrol med kvotestørrelser og tildelingen af kvoter.

Kvoterne skal fastsættes efter det der hedder Harvest Control Rules som sikrer en videnskabeligt baseret kvotefastsættelse. Og tildelingen af kvoter til selskaber skal ske gennem et kvoteråd.

Det indenskærs olympiske fiskeri skal erstattes af et kvoteret fiskeri med en blanding af andels kvoteselskaber og Community Quotas som er et system der giver fiskerirettigheder til lokalsamfundene og dermed skaber reel værdi og vækst for disse, og dermed sikrer deres overlevelse.
Det afsnit er nok skrevet af Michael Rosing.

Kom nu i gang
Folkene bag Samarbejdspartiet vil gøre klogt i at lægge hovederne i blød, så de kan besvare tænksomme vælgeres spørgsmål, om hvad partiet har af holdninger til velkendte konkrete problemer.

Det er ikke nok med et ønske om bredt samarbejde. Det har Grønland haft i flere år, men desværre om ligegyldige ting som Thule Air Base, den ubehøvlede holdning til Danmark og den ødelæggende besættelse at tanken om et snarligt selvstændigt Grønland.