§-36 spørgsmål: Piratkopier

Derudover er det flere gange påvist, at piratkopierede varer kan være sundhedsskadelige eller på anden måde farlige, fordi de er uden for myndighedernes kontrol og ikke opfylder de gældende regler for sikkerhed. Eksempler på sådanne varer kunne være lægemidler eller legetøj.

Mandag d. 8. februar 2010
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Love og konventioner, Ophavsret.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
Hvad gør landsstyret for at forhindre import og efterfølgende salg af piratkopier?

Begrundelse:
Piratkopiering er som udgangspunkt krænkende for den kreative person eller kreative virksomhed, der gennem hårdt arbejde har rettighederne til at producere og markedsføre det ægte produkt. Det gælder uanset om vi taler tøj, musik, film, lægemidler, solbriller, legetøj, software eller hvad det nu kunne være.

På internationalt plan har OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) foretaget omfattende undersøgelser af udviklingen inden for piratkopiering. OECD anslår, at værdien af internationalt handlede kopivarer kan have udgjort op til 200 milliarder dollars i 2005. Piratkopiering har altså en meget stor negativ indvirkning på samfundsøkonomien. Hertil kommer, at piratkopierede varer desværre ganske ofte er et resultat af organiseret kriminalitet. Dette skyldes ikke mindst kombinationen af en lav risiko for afsløring, muligheden for høj fortjeneste og forholdsvis milde sanktioner. Forbrugerne kan på den måde kunne komme til indirekte at yde støtte til kriminelle, hvilket nok ikke er hensigten bare fordi man har fundet et par billige cowboybukser til sit barn.

Derudover er det flere gange påvist, at piratkopierede varer kan være sundhedsskadelige eller på anden måde farlige, fordi de er uden for myndighedernes kontrol og ikke opfylder de gældende regler for sikkerhed. Eksempler på sådanne varer kunne være lægemidler eller legetøj.

Det er åbenlyst, at falske lægemidler er farlige. De er ikke godkendte og indeholder i mange tilfælde ikke de virksomme stoffer. Alternativt indeholder lægemidlerne stofferne, men i en forkert dosis. Men også eksempelvis piratkopieret legetøj kan være farligt, da det kan indeholde stoffer, som ved kontakt med huden kan give allergiske reaktioner eller endnu værre forgiftninger, hvis det bliver puttet i munden.

Demokraterne mener med baggrund i ovenstående, at det er vigtigt at få skabt klarhed over, hvad landsstyret gør for at forhindre import og salg af piratkopierede varer. Vi vil i samme åndedrag dog også opfordre befolkningen til selv at gøre en indsats. Hvis en mærkevare er så billig, at det virker for godt til at være sandt, så er der højst sandsynligt tale om en piratkopi, og så skal man lade være med at købe den.