Greenpeace – kriminelle idioter

Greenpeace har desværre valgt en helt anden metode – den kriminelle metode. I stedet for at benytte sig af demokratiske kanaler, har miljøorganisationen valgt at bryde loven for at gøre opmærksom på sin såkaldte sag. Det er skamfuldt, og det tager Demokraterne afgrundsdyb afstand fra.

Mandag d. 6. juni 2011
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Folkeoplysning, Medier, Olieefterforskning.

Jeg bryder mig egentlig ikke om at kalde folk for idioter, men i det her tilfælde vil jeg gøre en undtagelse. De aktivister, der lige nu, har spændt sig fast til Cairn Energys boreplatform er nogle kriminelle idioter, der efter min opfattelse bør straffes hårdt, når de inden længe er i politiets varetægt.

I Grønland har vi demokrati. Det betyder, at det står enhver frit for at ytre sin mening. Alle kan udsende en pressemeddelelse, alle kan skrive et debatindlæg og har man penge nok, kan man husstandsomdele diverse former for reklamer og informationer. Dette er blot et par eksempler på, hvordan man kan komme i kontakt med befolkningen.

Greenpeace har desværre valgt en helt anden metode – den kriminelle metode. I stedet for at benytte sig af demokratiske kanaler, har miljøorganisationen valgt at bryde loven for at gøre opmærksom på sin såkaldte sag. Det er skamfuldt, og det tager Demokraterne afgrundsdyb afstand fra. Vi stiller gerne op til en demokratisk debat med Greenpeace, hvor synspunkter kan blive udvekslet, men vi debatterer ikke med kriminelle idioter, der – ulovligt – hægter sig fast på en boreplatform. Jeg skal derfor opfordre til, at Greenpeace med det samme standser sin aktion, så vi i stedet kan debattere på demokratisk vis.

Når det er sagt, vil jeg samtidig opfordre myndighederne til at skride skarpt ind over for de kriminelle elementer, der har hægtet sig fast på Cairn Energys boreplatform. Det er ganske enkelt ikke nok at give dem en økonomisk sanktion. En sådan vil efter al sandsynlighed blive betalt af Greenpeace, og vil derfor ikke have nogen effekt på aktivisterne som enkeltpersoner. Derudover vil jeg opfordre myndighederne til at konfiskere de skibe, hvorfra ulovlighederne udspringer. Det ville være en straf, Greenpeace kunne mærke.

Greenpeace er nødt til at fatte, at her i landet er det os, der bestemmer. Vi har bestemt, at Cairn Energy må foretage syv prøveboringer i løbet af sommeren, og så er det altså sådan, det bliver, uanset hvor mange idioter, der prøvet at standse projektet. Greenpeace er også nødt til at forstå, at en del af befolkningen her i landet har en indkomst, der placerer dem under EU’s officielle fattigdomsgrænse. Med sin holdning og sin aktion kæmper Greenpeace faktisk for at forhindre os i at tjene penge til at udvikle vort samfund. Greenpeace er med andre ord medansvarlig for, at dele af vores befolkning bliver fastholdt i fattigdom.

Et kommercielt fund af olie vil være et stort skridt på vejen mod vort erklærede ønske om økonomisk selvbårenhed og en heraf følgende politisk selvstændighed. Ingen – og slet ikke Greenpeace – skal forhindre os i at kæmpe for at nå vores mål.