Sproglov: Lad nu markedet regulere sig selv

Hvis en privat virksomhed vurderer, at det giver den bedst mulige økonomi for virksomheden, hvis deres annoncer kun er udformet på kinesisk, så er det virksomhedens eget valg og eget ansvar. På samme måde må det stå den enkelte virksomhed frit for, hvis den ønsker at fremstille en annonce kun på grønlandsk.

Lørdag d. 25. februar 2012
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Sprog.

Landsstyret har på baggrund af et forslag fra Siumut fremsat nogle ændringsforslag til sprogloven. Nogle af ændringerne er helt i orden, mens andre er helt hen i vejret.

Lad det være sagt med det samme; Demokraterne går naturligvis ind for, at offentlige myndigheder i annoncer, jobopslag, reklamer med videre skal henvende sig til borgerne på grønlandsk. Det er åbenlyst, at alt andet vil være et demokratisk problem. Den del af sprogloven har vi ingen problemer med.

Vi har heller ingen problemer med, at dokumenter fra banker, forsikringsselskaber med videre skal være skrevet på et sprog, som borgeren kan forstå. Det siger sig selv, at man skal kunne forstå, hvad man skriver under på.

Til gengæld er det dybt godnat, at landsstyret vil pålægge private virksomheder at annoncere og reklamere på et bestemt sprog. Det er et groft indgreb i private virksomheders ret til selv at vurdere, hvordan de kan få det størst mulige plus på deres bundlinje. Hvis en privat virksomhed vurderer, at det giver den bedst mulige økonomi for virksomheden, hvis deres annoncer kun er udformet på kinesisk, så er det virksomhedens eget valg og eget ansvar. På samme måde må det stå den enkelte virksomhed frit for, hvis den ønsker at fremstille en annonce kun på grønlandsk.

Tillad mig at blive helt konkret; hvis en virksomhed ønsker at sælge en bog, der er skrevet på dansk, hvorfor i alverden skulle man så annoncere for bogen på grønlandsk? Det giver jo ingen mening. På samme måde giver det jo heller ingen mening at annoncere på dansk for en rent grønlandsksproget bog.

Den slags vil betyde, at de pågældende varer kommer til at koste flere penge end nødvendigt, og det kan ganske enkelt ikke være meningen. Private virksomheder er nu engang sat i verden for at tjene penge, og hos Demokraterne er vi overbeviste om, at de vil gøre alt for at optimere deres bundlinje. Vi mener med andre ord, at en privat virksomhed helt sikkert vil annoncere på grønlandsk, hvis der er en efterspørgsel herfor – hvis virksomheden på denne måde kan tjene flere penge. Den slags reguleres nu engang bedst af et frit marked, og ikke af en sproglov.

Demokraterne vil på denne baggrund arbejde for, at netop denne del af ændringsforslaget til sprogloven bliver droppet.