Lad os rette fokus mod virkeligheden

Man må aldrig basere hele sin indtægt på bankospil. Man kan jo ikke vide om man vinder, og derfor er man nødt til at have et arbejde.

Torsdag d. 21. august 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Fiskeri, Politik, Råstoffer, Turisme.

Indholdsfortegnelse:
Vi er nødt til at opsøge heldet
Forbedrede afskrivningsmuligheder
Fiskeriet skal plejes og udvikles
Flere turister, tak
Og så naturligvis råstofferne


(an)

Vi er nødt til at opsøge heldet
I snart mange år har der fra politisk side været rettet et stift fokus mod råstofferne i vores undergrund. Der er blevet tænkt og drømt stort om alle de milliarder de potentielt kan være værd. Faktum er dog, at der i skrivende stund stadig ikke bliver tjent de store penge på undergrunden. På den baggrund mener Demokraterne at fokus i langt højere grad end i dag skal rettes mod det øvrige erhvervsliv. Her er der nemlig også masser af potentiale.

Mange grønlændere kan godt lide at hygge sig med et spil banko i det lokale forsamlingshus. Banko er et enkelt spil, der i det store og hele er baseret på held. Og så alligevel ikke helt. Man er nødt til at opsøge heldet ved at møde op i forsamlingshuset, man er nødt til at købe en spilleplade, man er nødt til at være med ved bordet og man er nødt til at følge med i opråbet af tal. Ellers vinder man ikke.

Man må dog aldrig basere hele sin indtægt på bankospil. Man kan jo ikke vide om man vinder, og derfor er man nødt til at have et arbejde.

Lidt på samme måde er det med råstofområdet. Vi er nødt til at opsøge heldet. Vi skal skabe attraktive forhold for investorer, vi skal uddanne folk, vi skal efterforske og vi skal sidde med ved bordet. Ellers får vi aldrig gang i en råstofindustri. Men vi må ikke basere hele vores økonomi på indtægter, som vi ikke er sikre på at få. Vi er nødt til også at tjene penge på andre områder. Og de andre områder er efter Demokraternes mening blevet en anelse forsømt i vores jagt på de værdifulde råstoffer. Vi har rent faktisk gjort det sværere for erhvervslivet at tjene penge.

Forbedrede afskrivningsmuligheder
Tilbage i 2012 var Demokraterne som en del af den forhenværende koalition med til at forringe afskrivningsmulighederne på en række områder. Allerede den gang var vi skeptiske både internt i koalitionen og i vores offentlige udmeldinger. Til sidst endte vi dog med at acceptere forringelserne som en del af et større kompromis, der skulle sænke indkomstskatten. Det var en beklagelig fejl, der har gjort det vanskeligere at drive virksomhed i Grønland. Den fejl vil vi gerne råde bod på, og til den efterårssamling foreslår vi derfor at skrue tiden tilbage om man så må sige og genindføre de regler der gjaldt før de blev ændret.

Det vil være med til at gøre tilværelsen lettere for især små og mellemstore virksomheder. Vi tror på, at den øgede profit i virksomhederne vil blive brugt på at investere i den enkelte virksomhed, og det vil skabe grobund for vækst og øge det generelle udbud af arbejdspladser. Samtidig kan tiltaget være med til at hjælpe flere virksomheder til at overleve.

Fiskeriet skal plejes og udvikles
Fiskeriet er stadig vort lands største indtægtskilde, og tak for det. Levende ressourcer som eksempelvis hellefisk og rejer er reproducerbare, så hvis vi lader være med at overfiske, så er det en ressource vi kan tjene penge på igen og igen og igen. Alene af den grund er det vigtigt, at vi lytter til de anbefalinger, der kommer fra de biologiske eksperter. Det kan blive meget dyrt at lade være. Herudover er det vigtigt, at vi bliver ved med at kigge efter nye arter. Makrelfiskeriet ved Østgrønland er et godt eksempel herpå, og vi håber vel alle, at det kan udvikle sig til et kommercielt fiskeri med tiden.

Demokraterne ser dog gerne, at vi også kommer i gang med at udvikle en anden genre af fiskeriet nemlig lystfiskeriet. Lystfiskerturister valfarter til steder som Canada og Norge for at fiske efter eksempelvis laks eller ørred. Den service burde vi i langt højere grad også udbyde i Grønland. Og det gode ved den satsning er, at den næsten er gratis. Der kommer ganske enkelt ikke nok lystfiskere til, at det vil påvirke de biologiske bestande, og de fisk som turisterne opfisker, bliver betalt mange gange med de penge som lystfiskerturisterne lægger i vort land under deres ophold.

Flere turister, tak
Vi vil så gerne have flere turister, men det er sværere end det lyder. Vi ved, at vi har en masse at byde på. Vi har en imponerende og eksklusiv natur. Vi har indlandsis. Vi har fantastiske vandremuligheder. Og vi er en venlig og gæstfri befolkning. Dette blot for at nævne nogle få af alle de gode ting. Men det er dyrt at komme hertil, det er besværligt at komme hertil og det er dyrt at leve her. Dette blot for at nævne nogle få dårlige ting.

Demokraterne tror dog på, at vi har gode muligheder for, at Grønland for alvor kan blive en attraktiv turistnation. Og vi behøver såmænd ikke at kigge særlig langt sydpå for at hente inspiration. Det boom i turistindustrien, som Island har oplevet er et eksempel til efterfølgelse. Lad os da kigge på hvad det er de gør rigtigt i Island. Lad os blive inspireret. En af Demokraternes tanker er, at det skal blive lettere for turisterne at komme hertil. Lad os dog anlægge en lufthavn i Tasiilaq, så det bliver lettere efor turister på Island at få en oplevelse i Østgrønland med i købet. Lad os dog anlægge en større lufthavn i Ilulissat, så der bliver muligheder for at lande med større maskiner i vores turismemæssigt set nok mest attraktive by. Lad os herudover finde ud af præcis, hvad det er turister gerne vil i Grønland. Hvad vil de opleve, og hvad vi de se? Og så lad os indrette vores turismetilbud efter disse ønsker.

Og så naturligvis råstofferne
Jeg håber ikke, at der er nogen der har fundet anledning til at misforstå mit indlæg, og tro, at Demokraterne mener, at satsningen på råstoffer har været forkert. Det er bestemt ikke tilfældet. Demokraterne bakker klart op om den satsning, der er på råstofområdet. Vores pointe er blot, at den store fokus og de medfølgende store drømme har betydet et tilsvarende manglende fokus på det øvrige erhvervsliv – et erhvervsliv med godt potentiale, der formentlig ubevidst er blevet negligeret som følge af det store politiske fokus på råstofferne. Derfor opfordrer Demokraterne til, at vi politikere igen retter fokus mod virkeligheden – mod erhvervslivet og mod de udfordringer, der ligger her.