Kilde: Ane Hansen


Hvor er Formanden for Naalakkersuisuts fremtidsvisioner

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 4. januar 2019

Formanden for Naalakkersuisut har i sin nytårstale nævnt at 2019 igen skal være et børnenes år. Netop en god start på livet lægger grunden til et godt barne- og voksenliv og jeg efterlyser en bedre måde at håndtere den udfordring det er for hele samfundet, at mange af vores unge forældre skal adskilles eller rejse langt væk fra familien for at føde. Det er ikke første gang vi oplever, at man udråber et år til at være et børnenes år. Men denne gang må der afsættes midler til formålet og et godt samarbejde med kommunerne bør vægtes højt og opstartes

Ny tankegang omkring fåreholder- og landbrugserhvervene

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 26. august 2015

På Landstingets forårssamling sidste år fremsatte Aqqaluaq B. Egede et forslag på vegne af Inuit Ataqatigiit vedrørende fremme af selvforsyning, og her vedtog samtlige medlemmer af Landstinget forslaget og samtidig afsatte 15 mio. kr. til dette formål

Det er nødvendigt med brede forlig på fiskeripolitikken

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. april 2014

Indtægterne fra fiskeriet tilkommer landskassen

Makrelfiskeriet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 21. marts 2014

Om nødvendigt kan det også blive relevant tage fiskeriaftalen mellem EU og Grønland op til overvejelse. Det hører ingen steder hjemme at sådanne lande og EU kan indgå en aftale, som i bund og grund forhindrer Grønland i at udvikle et nyt fiskerierhverv.

EU må erkende at importforbuddet af sælprodukter er en fejltagelse

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 5. december 2013

Vi kræver at verdenssamfundet udviser forståelse for, at sælkød udgør en vigtig del af vor egen kost.

Den førte fiskeripolitik vækker bekymring

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 18. november 2013

Hvis man alene ser på ideen om at indføre en makrelafgift, forventer Siumut og Atassut en indtægt på 120 mio. kr., vel at mærke i en situation, hvor fiskeriet efter makrel endnu ikke har stabiliseret sig. Vi kan godt forstå, at dette hastværk skaber utryghed hos deltagerne i forsøgsfiskeriet.

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2013

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 2. januar 2013

For den næstkommende kvoteblok 2012-2018 var det ikke muligt, for kommissionen ved det 64. årsmøde i IWC, at nå til enighed om kvoteantal til Grønland og det fremlagte grønlandske forslag blev nedstemt.

Store hvaler i 2013-2014

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 7. december 2012

Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen har derfor besluttet at sende en høring til visse IWC-lande, således Grønland arbejder for at fastsætte kvoter for store hvaler i perioden 2013-2014, som overholder den nyeste anbefaling fra IWC’s Videnskabelige Komite.

Digitalisering af fritidsjagtbeviser

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 13. oktober 2012

Med selvbetjeningen kan man indberette fangster for forrige sæson og forny fritidsjagtbevis for den kommende sæson på en simpel og hurtig måde.

Nej fra IWC

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 5. juli 2012

Modstandernes argumenter er gammelkendte: Grønlands hvalfangst har kommercielle elementer, vi kan spise alle mulige andre ressourcer tilgængeligt i Grønland, der serveres hvalkød til turister i restauranter, og vi har ikke givet oplysninger nok til Den Videnskabelig Komité om kødkonversionsfaktor.
Tilknyttede tekster:

Grønland skal genforhandle kvoter for store hvaler i Den Internationale Hvalfangstkommission

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 27. juni 2012

Efter landsstyrets ønske, har Danmark på vegne af Grønland fremsat et forslag til IWC om følgende kvoter for store hvaler i en 6-årige blokkvote: Vestgrønland: 78 sildepiskere (vågehvaler), 19 finhvaler, 10 pukkelhvaler, 2 grønlandshvaler. Østgrønland: 12 sildepiskere (vågehvaler).
Tilknyttede tekster:

Om EU forbud mod handel med sælprodukter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 9. februar 2012

I dag er der omkring 290.000 sælskind på lager på grund af kollaps af det internationale sælskindsmarked. EU bør udover høringen i dag overveje sit forbud og at der snarest tages stilling til WTO-sagerne, som Norge og Canada har søgning på.

Flere penge for færre fisk

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 7. februar 2012

Denne forhandling sikrer et nødvendigt bidrag til Landskassen. Et beløb, der er større end hidtil, og som samtidig har reduceret en del af fiskekvoterne til EU, således at der nu både tages hensyn til den biologiske basis for fiskeriet og det grønlandske fiskerierhvervs interesser, herunder den fortsatte toldfrihed for grønlandske fiskeriprodukter i EU

Det kinesiske marked er forsikret om landsstyrets vilje til videreudvikling af sælprodukter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 20. januar 2012

Jeg nævnte under møderne at Grønland har mange lighedspunkter med Kina på trods af de enorme forskelle på befolkningsstørrelser og markedsandele.

EU vil forny sin fiskeripolitik

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 16. maj 2011

Ane Hansen gjorde opmærksom på, at Grønlands aftale forhold med EU er anderledes end de fleste andres lande. Samarbejdet i forholdet mellem Grønland og EU omfatter bl.a. OLT-ordningen, Partnerskabsaftalen og FPA’en og protokollen om den særlige ordning for Grønland som giver Grønland toldfri adgang for fiskeriprodukter blev også nævnt. Disse aftaler skal opfattes som et samlet aftale kompleks og skal umiddelbart ikke holdes adskilt.

Indhandlingsmulighed af sælskind i byer og bygder

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 20. april 2011

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre til anvendelse af en mindre generaliserende tone, idet ikke alle fangere og deres familier rammes af de ændringer, som er gennemført. De af Landstinget afsatte tilskudsmidler søges tildelt de fangere, som har størst behov.
Tilknyttede tekster:

Indførelse af kvartalskvoter for det kystnære fiskeri

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 14. april 2011

Ved at fordele kvoterne i kvartaler og begrænse fiskeriet i sommermånederne, kan kvoterne strækkes og fiskeriet spredes hen over hele året.

Fiskeriet skal omstruktureres nu

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 11. april 2011

En ny høringsrunde om emner, som før har været behandlet i processen, vil endnu engang blot forsinke en tiltrængt omstrukturering af fiskeriet. Vi må have mod til at handle, for det kan kun gå nedad for fiskerierhvervet hvis vi ikke tager os sammen.

Fiskeriet skal udvikles til stadighed

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. marts 2011

Da Grønlands Arbejdsgiverforening ved sidste års høring svarede med: ”at der i relation til generationsproblematikken bør tillades fremmed kapital” var vi fra IA’s side godt og kort imod. Vi ville nemlig sikre os, at den lokale befolkning altid bør har førsteretten ved ejerskifte.

Grønlandske fødevarer skal sættes i centrum

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 22. marts 2011

Grønland har mange naturlige ressourcer med stor forskellighed, som kan sikre befolkningen en høj udnyttelsesgrad. I form af råvarer fra seafood, hav- og landpattedyr, fugle og landbrugsprodukter er der et bredt udvalg, der i sig selv giver en mulighed for en varieret og sund kost.

Præcisering af indholdet til ny fiskerilov

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 16. marts 2011

I det sidste par dage har visse personer i pressen påstået at Naalakkersuisuts forslag til ændring af fiskeriloven vil indebære at kapitalstærke udlændinge kan investere i fiskerierhvervet. Det skal på det kraftigste præciseres at dette ikke er tilfældet

Hvis fiskeriet ikke skal ødelægges, må vi handle nu

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 11. marts 2011

Fiskerierhvervet har i dag behov for fornyelse og for tilførsel af mange, mange penge. Omfattende administrative tilpasninger, som skal påvirke erhvervet positivt, er påtrængt og generelt set er det nødvendigt at drive fiskeriet kommercielt.

Møder i Bruxelles om fiskeri, fangst og landbrug

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 16. februar 2011

Ane Hansen gjorde det helt klart hvilke holdninger landsstyret har for hhv. hvaler og sæler. EU lovgivningen for sæler og nogle medlemslandes holdninger til hvalfangst er ikke noget som gavner Grønland.

De grønlandske erfaringer med fredning, forvaltning og fangstmetoder i sæl- og hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 21. januar 2011

Landsstyret er fortsat nødt til at give offentligt tilskud til indhandling af sælskind, som i år er på 25,2 mio. kr. selvom sælskindene eller andre produkter ikke kan afsættes. Når landsstyret fortsat giver offentligt tilskud til en ikke overskudsgivende erhverv, så skyldes det at der fortsat arbejdes for at finde alternativer erhvervsmuligheder til sælfangst. Det er uholdbart at fortsætte med lageropbygning, når sælskind er usælgelig som følge af misforståelser og misinformationer.

Kvoten for rejer i 2011 stiger lidt i Vestgrønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 9. december 2010

Således afviger landsstyrets kvotefastsættelse med 4.000 tons mere end hvad biologerne anbefaler for Vestgrønlands del. For Østgrønlands del stemmer kvotefastsættelsen overens med biologernes anbefaling. Biologernes anbefaling er TAC på 120.000 tons for Vestgrønland og 12.400 tons for Østgrønland. TAC står for total allowable catch og er udtryk for hvor meget der totalt må fanges.

Fiskerne og fangerne vil altid være til gavn for vort land

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 17. november 2010

Fiskerne og fangerne er vigtige brikker i landets opretholdelse og vil altid forblive vigtige. Ikke mindst i forbindelse med den siddende landsstyres kurs med at være selvforsynende med fødevarer, har vi til stadighed brug for vores fiskere og fangere
Tilknyttede tekster:

Tilskud til sælskind er øget med 1,5 mio. kr.

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 13. november 2010

KNAPK anmodede landsstyret om at arbejde for tilvejebringelse af ekstra midler til indhandlingstilskud til sælskind for resten af 2010. Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Pukkelhvalfangst i Grønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 12. november 2010

Den 5. oktober 2010 modtog landsstyret et brev underskrevet af 80 hvalsafariudbydere fra 13 forskellige lande, som gav udtryk for bekymring med tanke på vores genindførsel af pukkelhvalfangsten. Deres bekymring bygger på at hvalfangsten vil skade turisterhvervet. Dette mener landsstyret ikke er rigtigt.

Hellefiskekvoten ved Upernavik forhøjet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 8. november 2010

Landsstyret barsler også med indførelse af månedskvoter fra 2011, der vil resultere i mere fleksibel administration af fiskekvoter.

Fremtidens fiskeri skal skabe dynamik

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 15. oktober 2010

Lad mig erindre om, at uhensigtsmæssige strukturer i fiskeriet tidligere har skabt økonomiske problemer i Grønland. Det skete i 1980’erne og kaldte også dengang på store ændringer, især i rejefiskeriet. Ændringer, der betød vækst og fremgang. Det er nu på høje tid at foretage justeringer, der skal bringe den øvrige del af fiskeriet i overensstemmelse med de forhold, markedet og aktørerne har brug for.

Nordatlantiske Fiskeriministre mødtes i Canada

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 8. juli 2010

Ministrene og deres repræsentanter blev enige om, at nøjagtige registrede fiskerier er en forudsætning for bæredygtig og ansvalig fiskeriforvaltning. Alle fangster skal være registreret fuldt ud for at sikre, at biologer har tilstrækkelig detaljeret og nøjagtig information for at kunne udvikle troværdig rådgivning.

Grønland har endelig fået pukkelhvalkvoter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

”Det er med stor glæde og stolthed jeg kan komme hjem med den eftertragtede pukkelhvalkvote”, siger landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC

Grønlandshvaler - besvarelse af $-36 spørgsmål

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 8. juni 2010

Mange forskellige tiltag er foregået gennem de sidste år for at kunne forberede grønlandske fangere på fangst af en art, de ikke selv har fanget i praksis.

Arfivik projektet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 17. maj 2010

Tidsfaktoren, afstanden til flænseplads og forholdene omkring flænsestedet er af stor betydning. Især tidsfaktoren i forhold til fangsttidspunktet til hvalen blev flænset, har gjort, at kødet i den konkrete sag desværre var begyndt at gå i forrådnelse, og dermed er der kød, som er gået til spilde.

Bæredygtighed – ikke blot image, men vejen frem

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 1. maj 2010

De seneste års tildelinger af ekstra kvoter, oven i de anbefalede og fastsatte kvoter, har gjort at man i stadigt højere grad har sat spørgsmålstegn ved vores troværdighed, både her i landet og i udlandet. Tilliden fra vores samhandelspartnere i udlandet er blevet mindre og mindre, og oven i købet fortæller repræsentanter for vores forædlingsindustri, at det blandt andet har haft indflydelse på fiskepriserne. Således kan vi sige, at vi selv har været med til at stille os i den situation. Vi har selv banet vejen for, at blive udsat for kritik.

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 5. marts 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC, for alt det, der er sket for Grønland det sidste par år, kan også ske for dem. Uden Grønland og andre oprindelige folkeslag i IWC, vil organisationen miste sin eksistensberettigelse og anseelse.

Brugerbetaling på fiskeri træder i kraft

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 22. februar 2010

Som en nyordning er der pr. 1. januar 2010 ligeledes indført licenspligt i forhold til kystnært fiskeri efter torsk. Licens til kystnært fiskeri efter torsk er gebyrpligt på samme måde som andre licenser til kystnært fiskeri.

Fiskeriloven skal kulegraves inden ændringen

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 3. februar 2010

Da det drejer sig om et omfattende og tidskrævende arbejde, finder landsstyret det hensigtsmæssigt at involvere samtlige parter i sagen. Landsstyret finder det også vigtigt, at sagen forinden behandlingen i Landstinget debatteres i befolkningen.

Fastsættelse af TAC for rejer i 2010 i Øst- og Vestgrønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 23. december 2009

Vestgrønland: Det er NAFO´s opfattelse, at biomassen stadig er stor, men antallet af rekrutter er bekymrende, set i lyset af at data til dette års rådgivning giver en større sikkerhed for at bestanden er på vej ned, hvor der er nævnt en mulig reduktion i rådgivningen til 90.000 tons. Reduceres fangsten ikke, er der væsentlig risiko for markante reduktioner i rejebestanden.
Tilknyttede tekster:

36-spørgsmål: Hvilke planer har landsstyret i henseende til at interesserede borgere overtager forskellige indhandlingsanlæg

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 26. november 2009

En konsekvens af denne laden stå til har nu bevirket, at erhvervsgrundlaget i flere bygder og byer er blevet svækket, eftersom fiskerne nu ikke havde et indhandlingssted længere og at produktionsmedarbejderne dermed mister deres arbejdspladser

§36-spørgsmål: Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og narhvaler?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 5. november 2009

73 narhvaler giver ca. 16,5 tons spiselige produkter samt knap 23 tons spiselige produkter fra fangsten af hvidhvaler ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor på hhv. 225 kg og 200 kg. per hval ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor. Det er knap 40 tons spiselige produkter fordelt på godt 2900 indbyggere.

§36-spørgsmål: Fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik og nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 3. november 2009

Landsstyret ser det som sin opgave, at skabe gode rammebetingelser for virksomhedsdrift overalt i Grønland og når man ser, at en fiskeforædlingsvirksomhed har problemer gør det selvfølgelig indtryk. Men her må man være opmærksom på, at initiativet til virksomhedsdrift og iværksætteri, som udgangspunkt, skal komme fra borgerne og ikke fra landsstyret eller for den sags skyld fra Selvstyret.

Grønland og Canada vil samarbejde om isbjørne

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 29. oktober 2009

Fælleskommissionen giver bruger-til-bruger arbejdsgruppen meddelelse om den anbefalede samlede tilladte fangst. Bruger-til-bruger arbejdsgruppen vil have tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen om den samlede tilladte fangst vende tilbage til fælleskommissionen med et forslag til fordeling af den samlede tilladte fangst mellem Canada og Grønland.

§36 spørgsmål vedrørende hellefisk i Nordgrønland

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 23. oktober 2009

Jeg har opfordret fiskerne ved Upernavik og Uummannaq der har større fartøjer til at sejle sydpå til området omkring Ilulissat, hvor kvoten i området endnu ikke er opfisket. I forbindelse med krabbefiskeriet har jeg endvidere anbefalet at de fiskere der har fartøjer, der har udstyr til denne form for fiskeri, vil benytte lejligheden til at overgå til dette fiskeri i forvaltningsområder, der ligger udenfor de nuværende fiskekasser.

§36-spørgsmål: Er landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst kun interesseret i Nordgrønlandske fiskere?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 19. oktober 2009

Som eksempel kan nævnes at fabrikken i Maniitsoq og fiskerne i fællesskab i løbet af sommeren har henvendt sig til landsstyret vedr. de store problemer de oplever med fiskeriet. På trods af henvendelserne har landsstyret ikke vist interesse for sagen, og dermed heller ikke vist interesse for at hjælpe fiskerne.

Opfiskning af garn kontra kvoter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Søndag d. 4. oktober 2009

Der er er enighed om at igangsætte opfiskning af mistede garn og andet fiskegrej med deltagelse af alle aktørerne indenfor fiskeriet. Aftale om opsamling var en forudsætning for et løfte om en eventuel forhøjelse af kvoten for hellefisk – 500 tons til hver af forvaltningsområder Uummannaq og Upernavik.

Tale ved seminar om fiskeri og fangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 2. oktober 2009

Vi ser fra landsstyret som noget meget vigtigt at fødevarer fra havet i al fremtid skal udgøre sund mad, om det er fugle, fisk, bløddyr eller hvaler skal de benyttes af det grønlandske samfund. Det er noget vi som befolkning, som blandt andet driver fangst, har ret til, uanset hvad andre folk måtte synes – det er jo også en rettighed som andre folk, hvem de end måtte være, i verden har som en grundlæggende rettighed.

Fiskerne og fangerne kræver bæredygtig udvikling

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Leif Fontaine, Formand for KNAPK
Tirsdag d. 18. august 2009

En af målsætningerne er, at der fremover sker en mere rationel udnyttelse af levende ressourcer til øgning af selvforsyningen af lokale produkter for eksempel at grønlandske fødevarer kan købes fra butikkerne og til forsyning af offentlige institutioner.

På tide med omkostningsdæmpende initiativer

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 9. oktober 2001

Vi kan allerede nu se, hvor store besparelser, der ville være, hvis Grønland begyndte at importere dagligvarer fra Canada. På den anden side er der også bedre samhandelsmuligheder end med Danmark, når man tænker på, at vi har fælles fødevaregrundlag med vore frænder i Canada. Det bør Grønlands Landsstyre foretage en undersøgelse af i samarbejde med ICC